Home Algemeen Algemeen LPA8, nieuwe protocol voor de Nederlandse Ambulancezorg (deel5)

LPA8, nieuwe protocol voor de Nederlandse Ambulancezorg (deel5)

4658
0

In deel 5 van onze analyse* van de LPA 8 gaan we in op een volgende serie protocollen.

In dit deel gaan we verder met de 7-protocollen.

De 7-protocollen omvatten de Interne ziektebeelden. De protocollen die hier besproken worden zijn de protocollen zoals ze gecategoriseerd zijn in de Conceptversie die tijdens de Slotconferentie is gepubliceerd. Er zijn echter geluiden uit het werkveld dat de huidige categorisering iets anders is. Het lijkt er op dat de Verloskunde naar achteren is geschoven waardoor de Interne protocollen naar voren zijn gekomen. De inhoudelijke wijzigingen die nog plaats vinden voor de definitieve publicatie zullen beperkt zijn. Wij gaan voorlopig uit van de versie zoals die aan de beroepsgroep is gepresenteerd. Uiteraard nemen we de wijzigingen mee zodra de nieuwste versie beschikbaar komt.

 7.1 Acute bijnierschors insufficiëntie

Dit is een nieuw protocol. De essentie van dit protocol is om primair het te kort aan glucocorticoïd aan te vullen. Verder zal er symptoombestrijding moeten plaatsvinden conform LPA

7.2 ALTE

Ook dit  is een nieuw  protocol. Apparent Life-threathing event.
Het is weer zo’n kinderprotocol wat anders dan in LPA 7.2 niet meer onder aparte kinderprotocollen valt. In dit protocol gaart het er om dat alle kinderen waarbij een ” plotselinge, ogenschijnlijke levensbedreigende situatie zich voor doet, bij een tevoren gezond kind van 0 –  2jaar, wordt vervoerd. De beleving/handelingen van ouders is hierbij ook een belangrijke graadmeter.

7.3 Anafylaxie / allergie

In dit protocol zijn het volwassen- en kinder-protocol samen gevoegd. Het vernevelen met adrenaline/epinefrine wordt niet meer gedaan. daarentegen wordt nu ook adrenaline voorgeschreven bij jeuk, urticaria, mictie- en/of defactiedrang en buikpijn/braken bij 2 of meer symptomen. Clemastine en vochtbolus zijn gebleven. Dexamethason is komen te vervallen.

7.4 Astma bronchiale / Excaerbatie COPD

Wederom zijn hier kinder- en volwasseneprotocol samen gevoegd. Het vernevelen is ongewijzigd. Dexamethason is vervangen door hydrocortison en salbutamol wordt niet meer iv gegeven.

7.5 Epiglottitis

Hier is geen onderscheid tussen volwassenen en kinderen. De essentie van dit protocol is; Zuurstof op niet bedreigende wijze, verder geen handelingen verrichten, patiënt niet plat neerleggen. Onmiddellijk vervoeren.

7.6 Hypo / hypertermie

Deze protocollen zijn samen kleiner/overzichtelijker dan de oude protocollen ieder apart. Dit komt vooral door dat de behandelingen van ABC instabiliteit wordt verricht volgens de protocollen die daar voor gelden. Dat houd in dat een reanimatie die voorkomt it hypothermie behandeld wordt volgens het reanimatieprotocol. Hyper- of hypoglykemie volgens dat protocol. Wel is opgenomen in het protocol dat medicatie-intervallen verdubbelt moeten worden bij een hypothermie van , 35 gr C. Verder is bij alle vormen van hyperthermie de vochtbolus/infusie gelijk en is ook een kinderdosering opgenomen.

7.7 Hypo- / Hyperglykemie

In dit protocol wordt het corrigeren van de hypoglykemie geregeld en infusie bij een hyperglykemie. De wijze waarop is logisch kan de patiënt zelf eten – eten, anders glucose iv of glucagon. Er wordt geen tijd genoemd waarin voor het één of ander moet worden gekozen. Opvallend is dat er nieuwe glucose waarden zijn waar boven of onder behandel moet worden 3,5 – 14 mmol/l

7.8 Intoxicaties

Omdat de alle ABC-behandelingen nu onder de ABC-protocollen vallen is het intoxicatieprotocol fors vereenvoudigd. Het gaat er volgens het protocol om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Intoxicatie conform bedrijfsspecifieke behandelprotocollen te behandelen. De tweede mogelijkheid is om te kiezen voor behandeling van specifieke intoxicatie conform 7.9 (zie hierna) Als beide mogelijkheden niet voldoen wordt verwezen naar het NVIC, inclusief telefoonnummer en behandeling conform RIVM-richtlijn.

7.9 Intoxicaties (specifiek)

Alcohol komt als specifieke intoxicatie hier niet (meer) in voor. In dit protocol worden 3 soorten intoxicatie behandeld; 1. drugs/medicatie 2. etsende/irriterende stoffen en 3. gassen/dampen. Allen die (be)handelingen die specifiek bij de intoxicatie horen worden genoemd. Secundaire problemen die onder een ander protocol vallen worden niet voorgeschreven, denk aan een ACS of hyperthermie bij cocaïne.

7.10 Laringitis subglotica

Dit is een klein overzichtelijk protocol geworden. Er zijn twee mogelijkheden; 1 (dreigende) respiratoire insufficiëntie, dan wordt verneveld met adrenaline en vervolgens met budesonide 2. blafhoest, dan wordt alleen verneveld met budesonide. De overige zaken vallen weer onder de AB-protocollen.

7.11 Misselijkheid / braken

Dit is een nieuw protocol wat metoclopramide en /of biperideen voorschrijft. Ook worden een aantal contra indicaties genoemd mbt de metoclopramide. Veel dienste gebruiken nu ondansetron (Zofran). Er zal bij de invoering van de protocollen moeten blijken hoe de verschillende RAV-en daar mee om zullen gaan.

Neusbloeding (non-trauma)

Inhoudelijk niet gewijzigd. Alleen is Merocel-tampon vervangen door neustampon. Merocel is een eigen merk waarvoor natuurlijk meerder alternatieve zijn. Ook is het beslis-blokje Resultaat ja/nee verdwenen.

7.13 Obstructie tracheacanule

Dit is een beetje een vreemde eend in de bijt. Hoewel dit protocol bij de specifieke protocollen hoort valt dit protocol niet echt onder de interne-protocollen. Het gaat hier immers om een mechanische afwijking van een (extern) behandel-device. In die zin zou het beter bij de LVAD en de PM/ICD passen. Een tracheacanule  valt echter uiteraard niet onder da cardiologie. Misschien zou specifieke pulmonologie of (trauma)chirurgie nog de beste categorie zijn.
Inhoudelijk is dit protocol verder niet gewijzigd. Wel geld hier ook wel dat het ontdaan is van overbodige “wybertjes” en beslis-bomen.

7.14 Onrust

Droperidol en biperideen zijn verdwenen uit dit protocol. Conform dit protocol wordt enkel nog midazolam gegeven. Er zijn twee mogelijkheden 1. angst /onrust. Dan wordt een intiele dosis van 2,5 mg midazolam gegeven iv/im/nasaal. Vervolgens kan per milligram worden getitreerd tot maximaal 7,5 mg. 2. Bij een excited delieriumsyndroom wordt snel (nog voor het goed kunnen onderzoeken van de patiënt) 5 mg midazolam gegeven nasaal/iv/im. Vervolgens wordt iedere 5 minuten 2,5 mg herhaald op geleide van resultaat. Hierbij is geen maximale dosering. Hoewel er collega’s zullen zijn die het jammer vinden dat droperidol verdwijnt al met al een aanzienlijke uitbreiding van de mogelijkheid om rust te brengen mbv midazolam.

7.15 Pijnbestrijding

Dit is een mooi protocol geworden. Hoewel in de pijnbestrijding Denilox (Entonox lachgas 50%) is verdwenen. Is er nu wel de mogelijkheid om in bepaalde gevallen fentanyl en esketamine te combineren. Uitgangspunt voor dit protocol is een GCS van >10. Vervolgens is een NRS van > 4 leidend om te starten met fentanyl en/of esketamine. Naast de esketamine hoeft geen midazolam meer gegeven te worden. Dit heeft te maken dat de ilinks en rechtsdraaiende isomeren tegenwoordig gescheiden kunnen worden. De ene die verantwoordelijk is voor de pijnstilling (esketamine) is gebleven terwijl de andere, welke verantwoordelijk wordt gehouden voor de nadelige (hallucinogene)neveneffecten verwijderd is. Opgenomen in dit protocol is lidocaine bij gebruik van infusie door een botschroef.

7.16 Pijnlijke sikkelcelcrisis

Dit protocol is een uitzondering op de regel dat zuurstof therapie alleen bij het B-protocol wordt genoemd. Dat geld deels ook voor vulling (infusie). Zuurstof therapie wordt hier genoemd omdat de rode sikkelcellen verminderd zuurstoftransportcapaciteit hebben. Daarmee is zuurstoftherapie heel specifiek voor dit ziektebeeld zonder dat er een B-probleem hoeft te zijn. Verder wordt vulling en pijnstilling (fentanyl) via dit protocol geregeld. Hoewel er voor zuurstof en infusie in dit protocol wat te zeggen valt wordt het voorkomen van afkoeling niet specifiek genoemd omdat dit onder E zou vallen. Dit is niet consequent.

7.17 Shock

In dit protocol worden alle vier de vormen van shock genoemd. Een cardiogene shock wordt behandeld conform het protocol Cardiogene shock de overige drie worden verder in dit protocol uitgewerkt waarbij van de distributieve shock, de anafylactische reactie weer conform het protocol anafylactisch reacties wordt behandeld.
Nieuw is dat er minder absolute waardes worden gegeven. Bij een alerte patiënt mag een lagere bloeddruk geaccepteerd worden (permissieve hypotension). Dit geldt overigens niet voor kinderen. Tot slot heeft tranexaminezuur een plek gekregen bij een verbloedingsshock. De collega’s van IC en anesthesie zullen dit uit de praktijk ook kennen.

7.18 Wegraking (collabs)

In dit protocol zijn geen (be)handelingen vast gelegd. Het uitgangspunt voor dit protocol is een “plotseling voorbijgaand verlies van bewustzijn met snel en volledig herstel” Er wordt ingegaan op de anamnese, welke vragen er aan bod moeten komen. Er wordt voorgeschreven wat moet worden uitgesloten (cordiaal, intern, neurogeen) Vervolgens worden er alarmsignalen genoemd waarbij de patiënt gepresenteerd dient te worden. Een zuivere vaso vagale collabs zou conform dit protocol behandeld/onderzocht dienen te worden om eventueel tot EHGV te kunnen komen.

 

U heeft van ons tegoed neurologie, psychiatrie en traumachirurgie en de eindprotocollen. Uiteraard zullen we de meest recente versie, indien uitgebracht, betrekken bij onze volgende analyse. Binnenkort meer over het nieuwe LPA8!

* “onze analyse” betreft de analyse van de redactie AmbulanceBlog.nl van de LPA8 zoals die bij de Slotconferentie op 11 februari is gepresenteerd. Hierbij wordt opgemerkt dat het hier om het voorlopige protocol gaat wat nog niet definitief is. Hoewel dit protocol als “pre-release” kan worden beschouwd kan het zijn dat er in het definitieve protocol enkele wijzigingen zullen zijn. Aan “onze analyse” kunnen geen rechten mbt tot de definitieve uitgave en invoering binnen de ambulancezorg worden ontleent.

Vorig artikelORT tijdens vakantie
Volgend artikelDuurzame inzetbaarheid