Home Algemeen AZN LPA versie 8 en app eind 2013 beschikbaar

LPA versie 8 en app eind 2013 beschikbaar

1468
0

De voorbereidingen voor de volgende uitgave (LPA 8) zijn inmiddels in volle gang. De Protocollencommissie heeft de planning vastgesteld.
• 4e kwartaal 2012 en 1e kwartaal 2013: ontwikkelen protocollen door expertgroepen
• 2e kwartaal 2013: 1e concepten (incl. vragen) aan wetenschappelijke beroepsorganisaties
• 3e kwartaal 2013: eindconcepten gereed
• 4e kwartaal 2013:
• slotconferentie waarin nieuwe en gewijzigde protocollen worden gepresenteerd
• bestuurlijke vaststelling NVMMA, V&VN AZ en AZN
• 2014: implementatie/invoering

Expertgroepen
De expertgroepen, bestaande uit ambulanceverpleegkundigen en medisch managers, zijn inmiddels van start gegaan. Op www.ambulancezorg.nl staat een overzicht van de expertgroepen. Ze gaan zich bezig houden met de ontwikkeling van nieuwe protocollen, welke moeten worden gewijzigd en welke kunnen vervallen.
Alle leden hebben inmiddels een cursus ‘evidence based protocol ontwikkeling’ hiervoor gevolgd.

  • Algemeen
  • ABCDE; Reanimatie/Pijnbestrijding/Onrust
  • Pulmonologie, Interne, Intoxicatie, KNO
  • Neurlogie
  • Cardiologie
  • Traumatologie en heelkunde
  • Gynaecologie en obstetrie
  • Psychiatrie
  • Kinderen
  • Medicatie/Tabellen

De concepten van de expertgroepen worden vervolgens in de Protocollencommissie besproken en afgestemd met de wetenschappelijke beroepsorganisaties.
Tussentijdse concepten worden t.z.t. eveneens op www.ambulancezorg.nl ter inzage geplaatst. Ambulanceprofessionals kunnen hierop reageren zodat deze commentaren meegenomen worden in de eindconcepten.
De eindconcepten worden vervolgens voorgelegd aan de besturen van V&VN AZ, NVMMA. Het bestuur van Ambulancezorg Nederland stelt LPA 8 vast.

APP voor LPA
Een werkgroep gaat zich bezig houden met de ontwikkeling van een APP voor LPA. Eerst worden alle eisen waaraan de APP moet voldoen onderzocht. Bij de ontwikkeling van de APP zijn ambulanceverpleegkundigen, medisch managers en ICT deskundigen uit de sector betrokken.
De APP zal eind 2013 beschikbaar zijn.

bron: ambulancezorg.nl

Vorig artikelBoekentip: Ambulance uit klei gevormd
Volgend artikelIs Leatherman Raptor multitool de nieuwe ambulanceschaar?