Home Algemeen Algemeen LPA 9, wat kunnen we verwachten; de vormgeving.

LPA 9, wat kunnen we verwachten; de vormgeving.

2574
0

In aanloop van LPA 9 brengen we een aantal items waarin we al ingang op het nieuwe LPA. Onderwerpen die onder andere naar voren komen zijn aanbevelingen in de vormgeving, introductie van het SPARRTT-model, introductie nieuwe medicatie en introductie nieuwe materialen.

In dit item de aanbevelingen in de vormgeving.

In december 2017 is door AZN een document gepubliceerd waarin een samenvatting over de onderzoeken naar de vormgeving van het Landelijk Protocol Ambulancezorg zijn opgenomen.

Het eerste onderzoek bestond uit een landelijke online-enquête die door 339 ambulanceprofessionals, verspreid over alle 25 RAV’s werd ingevuld. In totaal 249 medewerkers hebben alle vragen beantwoord.
Het tweede onderzoek bestond uit computerexperimenten en interviews, waar 112 ambulanceverpleegkundigen aan meededen, werkzaam bij 17 verschillende RAV’s. In het onderzoeksverslag zijn alleen de resultaten van de interviews besproken.

De top vijf van meest opgezochte protocollen door verpleegkundigen en chauffeurs, gebaseerd op de laatste hulpverlening, bestaat uit 7.3 Anafylaxie/ allergie, 8.1 Convulsies, 4.3 Pijnbestrijding, 4.2 Onrust en 4.4 Shock0F1. Wat opvalt aan de top vijf is dat deze protocollen rijk zijn aan medicatiedoseringen. Respondenten geven ook zelf aan dat in 92% van de gevallen zij het protocol erbij pakten voor informatie over de dosering, toedieningsvorm, toedieningsvolgorde of het soort medicatie.

Discussie en aanbevelingen voor het LPA 9

Over de gehele lijn zijn ambulanceprofessionals tevreden over het LPA. Het is voor hen een belangrijk instrument om het werk goed en met vertrouwen te kunnen uitvoeren. Het protocol wordt echter op sommige punten, door een deel van de ambulanceprofessionals, ook als complex ervaren. Ebben (2015) vond een verband tussen adherentie aan LPA 7.2 en de ervaren complexiteit van het protocol.

Complexiteit kan worden gezien als het ervaren van moeite met het toepassen of begrijpen van het LPA. Uit de onderzoeken komt naar voren dat de ervaren moeite om het LPA 8 toe te passen of te begrijpen onder meer te maken heeft met vormgevingsaspecten, de discrepantie die er soms is tussen beleid en werkelijkheid, de eenduidigheid en volledigheid van informatie, het beroep dat het LPA doet op het klinisch redeneren en de eigen kennis, de leesbaarheid van de LPA-stroomschema’s en moeilijkheden met zoeken en vinden van informatie.

Er worden een flinke hoeveelheid aan aanwijzingen gegeven waardoor de LPA en de LPA-app beter tot hun recht kunnen komen. Veel zaken hebben te maken met leesbaarheid, maar ook de mogelijkheid tot het maken van notities, het opslaan in de cloud van deze gegevens en een speciaal hoofdstuk / app voor kinderen komen aan de orde.

 

 

Vorig artikelOnze taken en verantwoordelijkheden onderschat?
Volgend artikelNieuwe hoofdlocatie Ambulancezorg Groningen officieel geopend
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.