Home Algemeen Algemeen Landelijke invoer oefenen met OGS van start

Landelijke invoer oefenen met OGS van start

1355
0

Woensdag 2 december heeft een geslaagde bijeenkomst plaatsgevonden bij het IFV te Arnhem over het oefenen op de openbare weg met OGS. Er waren meer dan 150 geïnteresseerden aanwezig. Vertegenwoordigers van Ambulancezorg, Politie, Brandweer en Defensie, maar ook afgevaardigden van rijscholen die in aanmerking willen komen van het OGS+ -pas. Vanaf 1 januari 2016 gaat het certificeringssysteem voor rijinstructeurs voor oefenen op de openbare weg met OGS van start.

De rijinstructeurs moeten vanaf 1 januari 2016 voldoen aan een theoretisch en een praktijk examen. Naast hun standaard opleiding voor rijinstructeur zijn ze dan voorzien van een OGS+ -pas waarmee ze samen met de WRM pas onder voorwaarden oefen OGS ritten kunnen rijden.
Na 5 jaar volgt er een hercertificering, bestaande uit een verplichte na -en bijscholing van een halve dag, en het opnieuw afleggen van het praktijkexamen. De gecertificeerde instructeur mag met de OGS+ -pas in alle branches trainingen met optische en geluidssignalen geven. Wel kunnen de branches extra, branchespecifieke eisen stellen zoals kennis van of ervaring met het vakgebied.

Daarnaast zijn er op de bijeenkomst ervaringen uitgewisseld die zijn opgedaan in de twee jaar durende pilot.

Er werd benadrukt dat dit een stap voorwaarts is in de kwaliteitsborging van chauffeurs van voorrangsvoertuigen en samen met het binnenkort beschikbare “richtinggevend kader” meer eenduidigheid bied in de opleiding en certificering van chauffeurs van voorrangsvoertuigen.

Vorig artikelPre-hospitale endotracheale intubatie door ambulanceverpleegkundigen
Volgend artikelIngezonden ber- ged- icht