Home Algemeen Algemeen Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten

Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten

1271
0

Het Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten (LPCGBI) heeft twee doelstellingen en kent derhalve twee processen: Het waarschuwingsproces beoogt een tijdige waarschuwing van de brandwondencentra; Het coördinatieproces beoogt een adequate opschaling en coördinatie voor inzet van Brandwonden Triage Teams (BTT’s). Deze BTT’s kunnen op verzoek van ziekenhuizen waar brandwondenpatiënten zijn opgenomen ter plaatse adviseren over triage, behandeling en eventueel doorverwijzen van brandwondenpatiënten naar brandwondencentra.
Dit protocol en daarmee de twee processen zullen alleen in werking treden bij een incident met 10 of meer brandwondenslachtoffers.

Uitwerking:
Dit protocol sluit aan op bestaande protocollen die worden gebruikt binnen het preklinische Landelijk Protocol Ambulancezorg en de klinische Emergency Management of Severe Burns (EMSB) setting. Deze protocollen schrijven voor dat slachtoffers met brandwonden vervoerd moeten worden naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met Spoedeisende Hulp-functionaliteit om daar conform het gangbare EMSB-protocol te worden gestabiliseerd.
Bij vragen over of escalatie van de behandeling van een brandwondenslachtoffer wordt veelal contact gelegd met een brandwondencentrum. Zolang het hierbij gaat om een beperkt aantal gevallen is coördinatie niet noodzakelijk.
Incidenten met 10 of meer brandwondenslachtoffers hebben een dusdanige impact op de hulpverlening rondom brandwondenzorg, dat schaarste ontstaat aan expertise en middelen. Om te zorgen dat deze schaarste aan expertise en middelen optimaal wordt ingezet ten behoeve van de brandwondenslachtoffers, zal worden opgeschaald naar een landelijke coördinatiestructuur. De werkwijze van deze landelijke coördinatiestructuur staat beschreven in dit LPCGBI.

Partijen:
Bij het LPCGBI zijn betrokken:

  • Brandwondencentrum Martini Ziekenhuis in Groningen
  • Brandwondencentrum Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk
  • Brandwondencentrum Maasstadziekenhuis in Rotterdam
  • Nederlandse Brandwonden Stichting
  • Meldkamer Ambulancezorg Kennemerland (MKA Kennemerland)
  • Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC)

[wpdm_file id=74 title=”true” ]

 

Vorig artikelJac Rooijmans hoofd Going Concern bij LMO, waarom LMO?
Volgend artikelInloopweek bij het Calamiteitenhospitaal
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.