Home Algemeen Algemeen Landelijk Platform Ondernemingsraden AmbulanceZorg

Landelijk Platform Ondernemingsraden AmbulanceZorg

1058
0

Het LPOAZ (Landelijk Platform Ondernemingsraden AmbulanceZorg) is opgericht in 2008. Vier ondernemingsraden van ambulancediensten met een B3 status en waarop het ABP van toepassing was kwamen tot de conclusie dat afspraken op de landelijke tafels werden gemaakt die zich onttrokken aan de regelgeving rondom medezeggenschap.

Wij kwamen tot de ontdekking dat we individueel als ondernemingsraad onvoldoende wisten van de moeilijke materie die toen op de OR-tafels speelde. Door informatie-uitwisseling en het delen van kennis kwamen we veel beter in positie als gesprekspartners. Voor de bestuurders was het in eerste instantie wel wennen, omdat men dit nog nooit eerder had meegemaakt.

In de jaren die volgden kwamen steeds meer ondernemingsraden tot de conclusie dat we elkaar konden versterken en konden leren van de informatie en kennis van andere ondernemingsraden in den lande. Het OR-platform was geboren en formeel opgericht met statuten en alle andere formaliteiten die erbij hoorden.

Het LPOAZ vertegenwoordigd 70-80 % van de medewerkers, de ondernemingsraden die nog niet aangesloten zijn Groningen, Drenthe/UMCG, Amsterdam/AmstellandBrabant Zuid-Oost, Limburg Noord, Limburg Zuid deze zullen dit jaar nog benaderd worden.

Medezeggenschap

Door het hebben en verkrijgen van informatie zowel op het gebied van arbeidsomstandigheden, scholingsbeleid maar ook arbeidsvoorwaarden is het LPOAZ op de goede weg om een landelijk representatieve professionele gesprekspartner te zijn. Er zijn contacten met politieke partijen, vakbonden en werkgevers. We zetten stappen in bekendheid en professionaliteit door middel van de website en sociale media.

De komende tijd zullen wij in overleg met onze leden afstemmen over en hoe te gaan reageren op de ontwikkelingen rond de Twaz (Tijdelijke wet ambulancezorg) die in 2018 afloopt.

Op de “OR dagen” vindt een levendige uitwisseling plaats over ontwikkelingen en thema’s in de sector. Het LPOAZ wil een platform zijn voor alle ondernemingsraden in de sector. Het LPOAZ wil nadrukkelijk een constructieve bijdrage leveren aan die ontwikkelingen maar ook een platform dat rechten en belangen van medewerkers en ondernemingen in de sector waarborgt.

Ambulance vakbond?

Vanuit de werknemers binnen de ambulancesector krijgen we vaak dit soort verzoeken, als LPOAZ bestuur zijn we verkennend bezig met deskundigen van het ministerie, de SER en de vakcentrale maar ook met bonden. We onderzoeken of het LPOAZ een werknemers vakbond moet gaan worden als vertegenwoordiging van alle medewerkers in de ambulancesector. Na de zomer zullen de eerste gesprekken plaatsvinden zodra daar meer duidelijkheid over is zal het LPOAZ er over communiceren. Of dit dan ook LPOAZ gaat heten is onderdeel van de verkenning en bespreking.

Meer informatie op de LPOAZ website

Vorig artikel“Spotters” bij de hulpverlening , netvliesvervuiling voor deze groep
Volgend artikelAmbulancekleding, stand van zaken
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.