Home Algemeen Algemeen Kwartiermakers Landelijke Meldkamerorganisatie benoemd

Kwartiermakers Landelijke Meldkamerorganisatie benoemd

1694
0

Om de Landelijke Meldkamerorganisatie tot een succes te maken, is de betrokkenheid van alle partijen binnen het meldkamerdomein van groot belang. Vanaf 1 maart hebben de politie, ambulancediensten, brandweer en Koninklijke Marechaussee daarom elk een eigen kwartiermaker. Samen met landelijk kwartiermaker Jill Wilkinson geven zij invulling aan de Landelijke Meldkamerorganisatie.

Landelijk kwartiermaker Jill Wilkinson: “De benoeming van de kwartiermakers Johan Langes (Koninklijke Marechaussee), Arend Kloosterman (politie), Tom van der Vlist (ambulancediensten) en Johan Postma (brandweer/multi-opschaling) kwam in overleg met mij tot stand en betekent een nieuwe mijlpaal voor de vorming van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO). Op basis van gelijkwaardigheid geven wij vanaf 1 maart samen invulling aan de LMO en de overgang ernaartoe. Vanuit dit team zorgen wij ook voor betrokkenheid van alle partijen. Ik verheug mij op de samenwerking en ik heb er alle vertrouwen in dat wij met vereende krachten een Landelijke Meldkamerorganisatie gaan opzetten waar alle betrokken partijen zich in herkennen en trots op kunnen zijn.”

Kwaliteitsverbetering

In de LMO, die straks opereert vanuit tien locaties, bundelen de 22 meldkamers van de veiligheidsregio’s, Operations van de Landelijke Eenheid Politie en de meldkamer van de Koninklijke Marechaussee hun krachten. De verandering levert behalve een kostenbesparing tevens een kwaliteitsverbetering op en daarmee efficiëntere hulpverlening aan de burger. De functie als kwartiermaker voor de kolommen vloeit voort uit het Transitieakkoord Meldkamer. Op 16 oktober 2013 ondertekenden alle partijen die bestuurlijk verantwoordelijk zijn voor meldkamers dit akkoord. De korpschef van de politie is de opdrachtnemer voor de LMO-vorming en mandateerde deze opdracht aan Jill Wilkinson. De minister van Veiligheid en Justitie stelde haar begin dit jaar aan als landelijk kwartiermaker LMO.

Kwartiermakers

Johan Langes, kwartiermaker Koninklijke Marechaussee

“Ik begon in september 1980 bij Operatiën van de Koninklijke Marechaussee. De laatste jaren vervulde ik vooral functies op tactische en strategisch niveau, maar ik beschik over ruime operationele kennis en ervaring. Ik was commandant van de brigade Krijgsmacht en Operationele Ondersteuning (KMOO). Daar was onze Landelijke Meldkamer ondergebracht. Daarnaast ben ik voorzitter van de expertgroep Intake, Service en Meldkamerdomein, een onderdeel van de Board Handhaving en Opsporing. Onze huidige meldkamer maakt deel uit van een grote, op handen zijnde reorganisatie. De marechaussee gaat meer op basis van Informatiegestuurde Operatie werken. Daarom is het Profile Targeting en Tasking Centre (PTTC) ingericht, vergelijkbaar met de Dienst Landelijk Operationeel Centrum van de politie. Dat krijgt een prominente rol bij de centrale sturing van al onze operationele eenheden. Bij de Koninklijke Marechaussee ben ik tevens projectleider Landelijke Meldkamerorganisatie. Het is mijn taak om de koppeling tussen het PTTC en de Landelijke Meldkamerorganisatie goed te laten verlopen.”

Arend Kloosterman, kwartiermaker Politie

“Na afronding van de opleiding aan de Politie Academie startte ik in 1978 als inspecteur bij de Surveillance Dienst van de toenmalige gemeentepolitie Arnhem. In de loop van de jaren verrichtte ik vrijwel alle politietaken, variërend van verkeer en bijzondere wetten tot recherche en het arrestatieteam. Van 1995 tot 2004 vervulde ik op verschillende plekken binnen de regiopolitie Gelderland-Midden de functie van districtschef. Vanaf 2005 tot 2013 werkte ik als plaatsvervangend, respectievelijk waarnemend korpschef, tevens directeur Bedrijfsvoering, bij het regiokorps IJsselland. In 2013 fungeerde ik een jaar als realisatiemanager voor Facility Management binnen het Politiedienstencentrum. Naast mijn reguliere functie ben ik altijd landelijk actief geweest binnen verschillende domeinen. Zo was ik de afgelopen jaren gemandateerd portefeuillehouder Geweld, Veilige Publieke Taak en Geweld tegen Politieambtenaren, voorzitter van de adviescommissies Bewapening, Uitrusting en Kleding en van 2005 tot 2010 voorzitter van de Strategische Beleidsgroep Meldkamers. De meldkamer heeft voor mij altijd een bijzondere betekenis gehad. Het is de toegangspoort voor de hulpvragende of meldende burger. De meldkamer is tevens het operationeel commandocentrum voor de operatie en de levenslijn voor de collega’s op straat. Ik kijk ernaar uit om vanuit de politie bij te dragen aan de bouw, de realisatie en het laten functioneren van de nieuwe Landelijke Meldkamerorganisatie.”

Tom van der Vlist, kwartiermaker Landelijke Ambulancediensten

“Ik werk sinds 1975 bij de politie. Na mijn start binnen het district Den Haag van de toenmalige rijkspolitie werkte ik vanaf 1981 in Drenthe. Daar vervulde ik diverse staffuncties, de functie van korpschef van de gemeentepolitie en vervolgens van districtschef en recherchechef bij de regionale politie. Begin 2007 ben ik aangesteld als de algemeen projectleider van de Meldkamer Noord-Nederland (MkNN). Deze multidisciplinaire meldkamer werkt voor drie brandweer- c.q. veiligheidsregio’s, drie regionale ambulancevoorzieningen en één eenheid van de politie. Op verzoek van de Landelijke Ambulancediensten word ik hun kwartiermaker voor de Landelijke Meldkamerorganisatie.”

Johan Postma, kwartiermaker Brandweer/Multi-opschaling

“Ik ben afkomstig van de Veiligheidsregio Fryslân, waar ik sinds 2009 de functie van achtereenvolgens regionaal commandant Brandweer Fryslân en directeur/commandant Brandweer vervulde. De afgelopen vijf jaar ben ik ook lid van de Raad van Brandweercommandanten. Hierin heb ik Brandonderzoek en C2000 in portefeuille. Eerder werkte ik tien jaar als gemeentelijk brandweercommandant in Leidschendam/Voorburg en Leeuwarden. Binnen de Veiligheidsregio Fryslân leidde ik tussen 2011 en 2013 het project Samen naar 1 brandweer. Op verzoek van de Raad van Brandweercommandanten en de directeuren Veiligheidsregio’s neem ik de functie op me van kwartiermaker Brandweer/Multi-opschaling voor de Landelijke Meldkamerorganisatie. Ik doe dat vanuit een dienstverband bij het Instituut Fysieke Veiligheid in Arnhem.”

Vorig artikelGHOR Haaglanden klaar voor NSS
Volgend artikelReportage: De ‘flying doctors’ van het Erasmus MC
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.