Home Algemeen Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden

1373
0

Het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden is een initiatief van de beroepsgroepen zelf. Daarmee voldoen ze aan de opdracht van de overheid om zelf zorg te dragen voor hun eigen kwaliteit.

Het Kwaliteitsregister V&V is een aanvulling op de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG). Het BIG-register stelt voor herregistratie een kwantitatieve eis: verpleegkundigen moeten in vijf jaar tijd een bepaald aantal uren werken om voor herregistratie in het BIG-register in aanmerking te komen. (Als je niet of onvoldoende hebt gewerkt, dan kom je in aanmerking voor herregistratie door aan de scholingseis* te voldoen.) Werkervaring alleen is niet genoeg om patiënten en cliënten deskundig te kunnen helpen en kwaliteit te kunnen garanderen. Verpleegkundigen en verzorgenden moeten actief werken aan deskundigheidsbevordering om op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen hun eigen vak.

Het Kwaliteitsregister is een eenvoudig en goedkoop hulpmiddel voor verpleegkundigen en verzorgenden om aan te tonen dat zij hun deskundigheid op peil houden en daarmee aan de eisen van de beroepsgroep voldoen.

De accreditatie is interessant voor verpleegkundigen en verzorgenden binnen en buiten Isala, die geregistreerd staan in het kwaliteitsregister. De beroepsvereniging heeft een kwaliteitsregister aangelegd waar verpleegkundigen zich kunnen registreren. Om als zorgprofessional de registratie te behouden, moeten aangemelde verpleegkundigen hun professionaliteit en deskundigheid blijven ontwikkelen. Binnen vijf jaar moeten ze 184 deskundigheidsbevorderende punten halen, waarvan veertig geaccrediteerde punten. Die geaccrediteerde punten kunnen ze nu via de Isala Academie halen. Dit geldt overigens niet alleen voor Isala-verpleegkundigen, maar ook voor verpleegkundigen en verzorgenden van bijvoorbeeld ziekenhuizen in de regio, revalidatiecentra, verzorgingshuizen, ambulancedienst, huisartsenposten en gezondheidscentra.

Alles altijd bij de hand
In het Kwaliteitsregister V&V kan jij je registreren. Als je bent ingeschreven in het Kwaliteitsregister V&V kun je inloggen om een persoonlijk dossier aan te leggen. Daarin noteer je wat je doet aan deskundigheidsbevordering: je activiteiten, je plannen en je wensen overzichtelijk bij elkaar. We noemen dit jouw digitale portfolio. Volg je geaccrediteerde scholing, dan voert de aanbieder presententie op en zo worden geaccrediteerde punten automatisch in je dossier bijgeschreven.  Het registratiesysteem geeft in een overzicht aan of de optelsom van jouw activiteiten voldoende is om deskundig te blijven.
Als je er in een periode van 5 jaar minimaal 184 uur besteedt aan deskundigheidsbevordering, dan beschik je over voldoende kwaliteit om je vak uit te oefenen, volgens de door de beroepsgroep opgestelde standaard.

Na toestemming van deelnemer heeft leidinggevende inzage in digitaal portfolio
Je kunt je leidinggevende toestemming geven je portfolio in te zien en samen je Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) bespreken. Het digitale portfolio is handig als je wilt laten zien hoe je deskundigheid is opgebouwd en van welk niveau die is. Als je van werkgever wilt veranderen solliciteert het makkelijker: je kunt ermee aantonen in hoeverre je past in het profiel van de functie die wordt aangeboden. Door jouw portfolio wordt dat meteen helder.

Meer weten?
Voor meer informatie zie: www.kwaliteitsregistervenv.nl

 

Vorig artikelTV Tip: Wachten op de Notarzt een tweestrijd tussen gevoel en mogelijkheden
Volgend artikelNieuwe Hornis Silverline ambulances voor Kijlstra
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.