Home Algemeen Algemeen Kwaliteitskader ambulancezorg rondom psychiatrische beoordeling

Kwaliteitskader ambulancezorg rondom psychiatrische beoordeling

429
0

Het Kwaliteitskader Ambulancezorg rondom psychiatrische beoordeling is ontwikkeld in samenwerking met de NVMMA, V&VN Ambulancezorg, MIND, de Nederlandse ggz en Zorgverzekeraars Nederland. De andere betrokkenen (Politie, NVvP, InEen, LNAZ, NVSHA) zijn via een feedbackronde geconsulteerd.

In de zomer van 2020 heeft het Ministerie van VWS besloten dat Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) verantwoordelijk blijven voor de regie van passende mobiele zorg voor en na psychiatrische beoordeling. Voor de RAV’s houdt dit in dat zij binnen hun regio afspraken dienen te maken met ketenpartners en zorgverzekeraars over het kwalitatief goed en doelmatig inrichten van passend mobiele zorg met psychiatrische hulpverlening vóór en ná psychiatrische beoordeling. RAV’s kunnen daarbij eventueel een onderaannemer inschakelen. Deze verantwoordelijkheid is per 1 januari 2021 formeel van kracht geworden.

Voor de kwaliteitseisen en samenwerkingsafspraken voor deze vorm van ambulancezorg zijn de geldende sectorale en juridische kaders van toepassing. Voor de specifieke kwaliteits- en samenwerkingsafspraken is afgesproken een kwaliteitskader te ontwikkelen. Hiervoor zijn het kwaliteitskader Mobiele zorg vóór psychiatrische beoordeling (vastgesteld in april 2020) en het concept kwaliteitskader Mobiele zorg ná psychiatrische beoordeling (ontwikkeld in opdracht van MIND) geïntegreerd.

Voor de patiëntengroepen waarop dit kwaliteitskader van toepassing is, zijn met ketenpartners ook specifieke afspraken gemaakt, zoals in de Generieke module Acute psychiatrie en de modellen melding en vervoer. Deze afspraken zijn in dit kwaliteitskader verwerkt.

bron: AZN

Vorig artikelIntentieverklaring voor grensoverschrijdende uitwisseling van patiëntgegevens
Volgend artikelDe juiste zorg op de juiste plek; Zorg Coördinatie Centrum (ZCC) Midden-Nederland
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.