Home Algemeen Algemeen Kwaliteitskader Ambulancezorg op het water

Kwaliteitskader Ambulancezorg op het water

753
0

Nederland kent vele wateren, van de Noordzee en de Friese meren tot aan rivieren als de Maas en Waal. Ook daar leveren de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV) ambulancezorg, want ambulancezorg houdt niet op bij de vloedlijn of de waterkant.

Kenmerkend bij deze zorgverleningen is dat het een ketenproces is, met per RAV-gebied wisselende ketenpartners. De bijzondere locaties waarin zorgvragers zich kunnen bevinden, kunnen inzet van een reddingsactie door een ketenpartner noodzakelijk maken.

Zowel meldkamercentralisten als ambulancezorgprofessionals moeten rekening houden met de (on)mogelijkheden ter plaatse. Het ‘Kwaliteitskader Ambulancezorg op het water’ biedt als sectorale veldnorm randvoorwaarden om op verantwoorde wijze hier invulling aan te geven.

Het Kwaliteitskader Ambulancezorg op het water is vastgesteld door AZN, de NVMMA en V&VN Ambulancezorg. Het Kwaliteitskader vervangt de Richtlijn Ambulancezorg op het water (2009) en het daarbij ontwikkelde protocol.

bron: AZN

Vorig artikelTweestrijd!
Volgend artikelOnderzoek naar sirenegebruik bij A1 ritten in de nacht!
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.