Home Algemeen Algemeen Kleding update nummer 16

Kleding update nummer 16

1437
1

“Wanneer is de draagproef gepland?” “Wie doen er eigenlijk mee aan de draagproef?” “Hoelang duurt de draagproef?”

De draagproef leeft. Dat moge duidelijk zijn. Dit blijkt uit de vragen die we van ambulancehulpverleners ontvangen. Goed nieuws: we kunnen je inmiddels al veel concreets vertellen over de draagproef. Met veel plezier hebben we daarom e.e.a. voor je in deze update uiteengezet.

De leden van de Projectgroep Kleding hebben tijdens hun laatste vergadering een nieuw idee over de invulling van de draagproef besproken. Het idee is de draagproef in twee keer te doen: beide keren met een verschillende invulling en een verschillend doel. De Stuurgroep Kleding heeft ingestemd met het advies van de Klankbordgroep. De draagproef wordt nu als volgt ingevuld:

1. Monsterbeoordeling

Zoals je weet zijn zes leveranciers geselecteerd die opgaan voor de definitieve gunning. Deze leveranciers leveren naast een offerte, ook diverse kledingmonsters aan die zullen worden getest door de ambulancehulpverleners die zitting hebben in de Projectgroep Kleding. Om precies te zijn gaat het hier om een ambulanceverpleegkundige (man), twee ambulancechauffeurs (man en vrouw) en een zorgambulancebegeleider (man). Deze mensen noemen we gemakshalve ‘de testgroep’.

De kleding voor de monsterbeoordeling is geheel uitgevoerd conform het ontwerp van Karin Slegers en voldoet aan de specificaties in de offerte. De kleding is dan nog niet uitgevoerd in de juiste kleuren. De testgroep test de kledingmonsters binnen en buiten en in verschillende geënsceneerde settings, waarbij we onder meer uitgaan van een reanimatiecasus. De testengroep beoordeelt en scoort de kledingmonsters via een vast scoringsformulier. Deze scores wegen mee in de uiteindelijke keuze voor een leverancier (aldus de zogeheten ‘gunning’). Voor de volledigheid: de testgroep weet vanzelfsprekend niet van welke leverancier de kleding is die zij op de verschillende momenten dragen en scoren.

2. Landelijke draagproef

Nadat de definitieve leverancier is gekozen is het tijd voor de landelijke draagproef. Die wordt uitgevoerd door de leden van de Klankbordgroep Kleding. De Klankbordgroep Kleding bestaat voor 97% uit ambulancehulpverleners. Zij hebben vanaf het begin van het kledingtraject een proactieve rol gehad en zijn allen nauw betrokken. Zoals je weet was de invulling voor de draagproef aanvankelijk anders ingericht, zo was eind vorig jaar het idee om elke RAV twee pakken te sturen in een reguliere, veelvoorkomende, maat. Binnen de RAV zou dan bepaald worden welke professional de draagproef voor de RAV zou doen.

Dit idee lag er, omdat het produceren van meerdere pakken in dezelfde maten kosten en tijd bespaart zoals je begrijpt. Echter heeft de Stuurgroep Kleding later besloten dat het niet meer dan logisch is de leden van de Klankbordgroep de landelijke draagproef te laten doen, omwille van hun hechte betrokkenheid, proactieve inzet en bijdrage gedurende het gehele traject. De klankbordgroep draagt en test tijdens de draagproef de kleding die geproduceerd is door de leverancier die de gunning heeft gekregen. Oftewel: de leverancier die is gekozen om voor de gehele sector de ambulancekleding te produceren.

Planning

De planning ziet er als volgt uit:

  • Medio maart 2018 
    Monsterbeoordeling door (de ambulanceprofessionals die zitting hebben in) de Projectgroep Kleding.
  • Medio mei 2018 
    Start landelijke draagproef door de Klankbordgroep Kleding. De draagproef heeft een duur van twee weken.

Resultaten draagproef

De klankbordgroepleden leveren eind mei 2018 hun bevindingen uit de draagproef aan bij AZN, via een scoringsformulier met een vast format.

Opmeetsessies

Om voor de deelnemers van zowel de monsterbeoordeling als de landelijke draagproef kleding te hebben in de juiste maten, zijn zogenaamde opmeetsessies gepland. Over de datum en tijdstip etc. van deze opmeetsessies zijn alle betrokkenen inmiddels geïnformeerd.

bron: AZN

Vorig artikelSpuitpompen in ambulancezorg
Volgend artikel“Neventaken” binnen de Ambulancezorg.
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.

1 REACTIE

  1. Zorgwekkend dat men verondersteld dat de monsterbeoordeling door een ’testgroep’ van slechts 4 personen representatief zou kunnen zijn voor de gehele populatie ambulance-hulpverleners?

Reacties zijn gesloten.