Home Algemeen Algemeen Kleding ontwerpster bij RAV-en op bezoek

Kleding ontwerpster bij RAV-en op bezoek

1768
0

Het is zomer en voor velen vakantietijd. Het project ‘Nieuwe kleding voor de ambulancezorg’ staat echter niet stil. Integendeel! De afgelopen dagen heeft kledingontwerpster Karin Slegers meerdere RAV’s bezocht. Doel: in gesprek gaan met ambulanceprofessionals en van hen uit de eerste hand horen welke wensen zij hebben omtrent de nieuwe kleding. Jan Langelaar (projectleider) was ook present, evenals cameraman Boudewijn die opnames maakte tijdens deze werkbezoeken. Hiervan maken we een korte video, zodat iedereen in de sector een beeld krijgt van Karin’s ‘veldwerk’.

Over Karin Slegers
De Stuurgroep Kleding heeft de opdracht voor het ontwerpen van de nieuwe ambulancekleding aldus gegund aan Karin Slegers. Karin is kledingontwerpster, maar daarnaast ook freelance Designer Corporate Fashion, trendwatcher, docent en coach assessor aan het Summa Fashion College. Tijdens haar bezoeken aan de RAV’s (en standplaatsen) heeft Karin zich aan diverse professionals voorgesteld middels een korte presentatie. Ook benieuwd naar Karin? Bekijk hier een sheet waarin zij zich kort voorstelt en bekijk deze presentatie waarin je op hoofdlijnen meer komt te weten over haar achtergrond en opdrachten.

Karin geeft presentatie

Informatie uit de eerste hand
Alle kennis en inspiratie die Karin heeft opgedaan tijdens haar werkbezoeken, gebruikt ze bij het ontwerpen van de nieuwe kledinglijn. Daarnaast zijn de resultaten van de landelijke kleding-enquête belangrijke input in haar ontwerpopdracht. Een groot aantal professionals heeft de enquête ingevuld. Hartelijk dank daarvoor, jullie stem en mening is waardevol en belangrijk! Aan de rapportage met de resultaten wordt de komende dagen de laatste hand gelegd, waarna de rapportage wordt gedeeld met de RAV’s.

Planning
De planning ziet er globaal als volgt uit: de maand augustus was gepland voor de werkbezoeken bij diverse RAV’s. In september buigt Karin zich, met alle kennis en informatie van professionals en landelijke enquête op zak, over haar tekentafel. Begin oktober liggen er vervolgens twee ontwerpen klaar waaruit gekozen zal worden. Voorafgaand hieraan worden de ontwerpen eerst gedeponeerd. Doen we dat niet, dan kan de kleding later niet meer beschermd worden tegen ge(mis)bruik door derden. Alle personen die de concept-kledinglijn zien dienen vooraf tevens een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Dit alles om de bescherming van de nieuwe kleding tegen oneigenlijk gebruik door derden te borgen.

Enorme betrokkenheid!
Deze Kleding Update sluiten we graag af met de melding dat tijdens de regionale werkbezoeken de enorme betrokkenheid en het enthousiasme van ambulancehulpverleners bij dit project wederom opviel. De wijze waarop iedereen meedenkt, adviseert, tijd maakt en tips geeft is ongekend. Dank daarvoor allemaal! Tot slot een dankwoord richting de RAV’s voor hun gastvrijheid tijdens de werkbezoeken.

foto Leeuwarden karin met profs 20160823_160722bron: AZN

Vorig artikelAmbulancediensten onder hoogspanning
Volgend artikelKoolmoxide; de gevaren voor een hulpverlener
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.