Home Algemeen Algemeen Kennisuitbreiding door gemotiveerde studenten BMH

Kennisuitbreiding door gemotiveerde studenten BMH

3292
4

Studenten van de BMH-opleiding. Iedereen heeft er een andere mening over. Feit is wel dat er in de toekomst massale personeelstekorten gaan komen. Dat bleek ook wel uit de berichtgeving de afgelopen weken. “Hartcentra hebben last van verpleegkundigentekort”, “Tekort verpleegkundigen beperkt zich niet tot hartcentra” en “Alarmerend tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen dreigt”. Een tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch ondersteunende beroepen, dat blijkt ook aan het aantal vacatures dat open staat en maar moeilijk ingevuld kan worden.

Daarnaast is er op dit moment een taakherschikking in de zorg gaande. Verpleegkundigen worden met het nieuwe opleidingscurriculum breed opgeleid tot algemeen verpleegkundige. Veel verpleegkunde studenten lopen op dit moment maar een lange stage binnen de AGZ (zoals het ziekenhuis) en (hoge)scholen zien liever dat studenten hun andere lange stages binnen de MGZ (zoals de GGD of thuiszorg) of GGZ lopen, omdat zij dan breder zijn opgeleid; passend bij het nieuwe curriculum Bachelor Nursing 2020 waarin de generalistische beroepsuitoefening centraal staat.

Er is dus een tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen en er is sprake van taakherschikking binnen de zorg. Er zijn nieuwe beroepsgroepen bijgekomen in de loop van de tijd, zoals de Verpleegkundig Specialist (VS), Physician Assistant (PA) en de Bachelor Medisch Hulpverlener (BMH). Bestaande beroepsgroepen gaan een andere rol spelen in de gezondheidszorg, zoals artsen en verpleegkundigen. Hoe gaan we er in de toekomst toch voor zorgen dat we de juiste zorg op het juiste moment geven? En dat we genoeg professionals (bevoegd en bekwaam) in het werkveld hebben? Een van de mogelijkheden die ziekenhuizen en RAV’en hebben, is het inzetten van BMH’ers.

Een aantal docenten van de BMH-opleiding aan de hogeschool Rotterdam heeft afgelopen maand een discussie gevoerd met V&VN Ambulancezorg over het inzetten van BMH-professionals in de ambulancezorg. Daarnaast heb ik zelf intensief contact met een aantal ROC’s binnen de RAV’en in Nederland vanuit mijn rol als pr-commissielid van de NVBMH. Vooral de theoretische inhoud en het niveau van de opleiding worden als zeer positief ervaren. De studenten zijn zeer gemotiveerd, leren goed klinisch te redeneren en kunnen in een zeer hoog tempo leren. Zij zijn gemotiveerd om bij te dragen aan goede patiëntenzorg.

Naast het volgen van de lessen uit het curriculum van de BMH-opleiding, zijn veel BMH-studenten en alumni bezig met vrijwillige verbreding van hun kennis. Dit bereiken zij door het volgen van extra en vrijwillige leeractiviteiten die bijdragen aan verbreding van de kennis en kunde van BMH-studenten tijdens en na hun opleiding. De studievereniging Aventum (website Aventum) in Nijmegen organiseert bijvoorbeeld masterclasses met sprekers uit het werkveld. Deze masterclasses worden bijna door alle studenten gevolgd, omdat zij de onderwerpen zeer interessant vinden en zij graag hun kennis graag willen verdiepen. Om een beeld te schetsen van deze masterclasses, staat hieronder een korte samenvatting van de drie laatst georganiseerde masterclasses:

Op 20 april 2016 heeft de masterclass “Traumatologie in de ketenzorg” plaatsgevonden. Michiel Vaneker, anesthesioloog en MMT-arts verbonden aan het Radboudumc, heeft de studenten meegenomen in de wereld van de urgentiegeneeskunde en dan vooral de spoedzorg op straat. Een bijzonder inspirerende avond, zeker ook door de bijdrage van patiënt Johan, die slachtoffer werd van een ernstig vrachtwagenongeval, waarbij hij zijn arm verloor. Michiel heeft deze patiënt bijgestaan zowel op straat (als MMT-arts) als op de OK (als anesthesioloog).

Op 29 juni 2016 heeft een masterclass plaatsgevonden rond het thema orgaandonatie. Transplantatie-coördinator Willem Hordijk en ZUT-anesthesioloog/MMT-arts vanuit het Erasmus UMC Ingrid Mertens Zur Borg hebben de aanwezigen meegenomen langs alle aspecten van orgaandonatie, de levensbelangrijke taak van het Zelfstandig Uitname Team (ZUT) en medische casuïstiek tot de juridische en ethische aspecten. Verder was er speciale aandacht voor het belang van voldoende donoren en regelgeving die daaraan bijdraagt of dit juist in de weg kan staan.

Op 21 september heeft een masterclass over alcohol en drugs plaatsgevonden, gegeven door Charles Dorpmans van Novadic Kentron. Hij heeft de studenten meegenomen langs de verschillende drugs, symptomen en behandelingen. Daarin zijn alle relevante drugs besproken en is uiteindelijk ingegaan op de vitale functies in de Primary Survey. Uiteindelijk zijn ook de gevolgen van drugs, zoals oververhitting, delier en insult besproken met de bijbehorende behandelmogelijkheden.

Studenten van de BMH-opleiding bewijzen zich leergierig op te stellen, door het organiseren en bijwonen van dit soort extra, “buitenschoolse” activiteiten. Masterclasses over interessante en leerzame onderwerpen door sprekers met aanzien uit het werkveld, rondleidingen en excursies door bijvoorbeeld het pathologisch museum, een bezoek brengen aan relevante afdelingen binnen de ziekenhuizen/RAV’en/MMT. Deze vrijwillig georganiseerde activiteiten laat de motivatie van deze groep studenten en professionals zien.

Vorig artikelFit en gezond in de ambulancezorg
Volgend artikelDe ambulancehelikopter operationeel
Daan Jongbloets
Laatstejaars BMH-student in Nijmegen. In verband met stagetekorten in het verleden, daarnaast ook de HBO-V gaan volgen. Voor beide opleidingen moet ik alleen de laatstejaars stages afronden. Dit hoop ik de komende twee jaar daarom te realiseren. Daarnaast ben ik ook actief in de pr-commissie van de NVBMH. Teksten op het ambulanceblog zijn echter geschreven op persoonlijke titel.

4 REACTIES

 1. Inderdaad een leuk verhaal, maar is het reëel ? Want wat is nou eigenlijk de oorzaak van die massale personeelstekorten aan gespecialiseerde verpleegkundigen in de toekomst … en is de BMH-er dan de oplossing ? Ik vraag het me af ! De BMH-studenten zijn theoretisch goed opgeleid, maar als ik kijk naar het vak ambulancezorg … ze missen een belangrijk stuk en dat is praktijkervaring. ‘Usus Magister Est Optimus’ … Latijnse spreuk voor ervaring is de beste leermeester. Als je daarbij bedenkt dat deze jonge mensen na hun voortgezet onderwijs en het afronden van een BMH-opleiding begin twintig zijn, moet zich tevens afgevraagd worden of deze mensen (qua kalenderleeftijd) wel ‘rijp’ zijn voor dit met momenten toch psychisch en emotioneel zware beroep ?

 2. Ze leren theorie op theorie. En zijn dan zometeeen klaar als de super oplossing maar hebben het over het product en de zorgvrager of client.

 3. De BMH is een mooie theoretische oplossing voor het tekort aan specialistisch verpleegkundigen.
  Theoretisch omdat het niveau van de BMH cursist niet aansluit op dat wat in de praktijk nodig is.
  Dat heeft te maken met het gebrek aan klinische ervaring. Het gebrek aan stage ervaring, wat de auteur al beschrijft in zijn introductie, doet de opleiding nog eens extra de das om.
  Klinische ervaring wordt niet opgedaan bij extra buitenschoolse activiteiten, maar ook niet bij eventuele stages. Instellingen geven geen of weinig ruimte aan de cursist BMH, dat heeft alles te maken met het niveau van de opleiding. Klinisch redeneren kun je pas in de praktijk brengen als je de kliniek hebt meegemaakt. Een cursist die geen klinische ervaring heeft, moet aan de hand worden meegenomen. Een behoorlijk verschil met cursisten van verpleegkundig specialistische vervolgopleiding die precies weten wat hun bevoegdheden en bekwaamheden zijn een daarbinnen zelfstandig kunnen handelen.
  Instellingen zijn huiverig om een BMH collega aan te nemen. Niet geheel onterecht. Je neemt geen volleerd collega aan. Zelfs niet een collega die net klaar is met de opleiding. Dit heeft niks te maken met de kwaliteiten van de collega BMH. Deze heeft er een vierjarige opleiding opzitten, met een curriculum wat staat als een huis. Als je als instelling en team een collega BMH aanneemt, dan neem je een collega aan die graag wil leren, enthousiast is en doorzet. Met een trainee traject heb je dan aan het eind van de rit wel een volleerd collega in huis. Maar eigenlijk had dit in de opleiding al moeten ondervangen zijn.

 4. Leuk verhaal, maar wat is hier nu zo bijzonder aan?

  Het spreekt voor zich, in het kader van professionaliteit, dat BMH-ers “vrijwillig buitenschoolse activiteiten doen”, leergierig en enthousiast zijn.

  Dat is toch wel het minste wat verwacht mag worden van een beroepsgroep. Volgens mij zijn vele beroepsgroepen binnen de gezondheidszorg serieus met hun vak bezig. Ik begrijp niet helemaal waarmee de BMH-ers zich hierin onderscheiden.

Reacties zijn gesloten.