Home Algemeen Algemeen Kennispublicatie ‘Van hulpverlener naar verdachte’

Kennispublicatie ‘Van hulpverlener naar verdachte’

1224
0

Op 22 juni 2015 ontvingen chauffeurs van voorrangsvoertuigen en hun opleiders uit handen van Leo Zaal, algemeen directeur IFV, de eerste exemplaren van de kennispublicatie ‘Van hulpverlener naar verdachte. De juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen’. Deze kennispublicatie is gebaseerd op het onderzoek dat het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen van het IFV hiernaar heeft uitgevoerd. De kennispublicatie geeft een helder overzicht van de juridische aspecten waarmee een bestuurder van een voorrangsvoertuig in de nasleep van een ongeval te maken kan krijgen.

Bestuurders van voorrangsvoertuigen mogen van bepaalde verkeersregels afwijken en verkeerstekens negeren. Zij voelen zich hierbij gesterkt door de brancherichtlijnen en het feit dat zij een taak uitvoeren voor hun werkgever in het kader van het grotere maatschappelijke belang. Maar in hoeverre worden deze bestuurders daadwerkelijk beschermd door de brancherichtlijnen als zij betrokken raken bij een ongeval en eventueel voor de rechter komen te staan? En wie is aansprakelijk voor de ontstane schade, de bestuurder of zijn werkgever?

Het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen heeft op verzoek van het veld de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen onderzocht. Hierbij ging het om zaken als:

  • de al dan niet beschermende werking van de brancherichtlijnen
  • de gerechtelijke procedures
  • de vraag in hoeverre de werkgever van een bestuurder van een voorrangsvoertuig aansprakelijk kan worden gesteld voor een ongeval waarbij de bestuurder betrokken is.

Juridisch kwetsbare positie

Uit het onderzoek komt naar voren dat een bestuurder van een voorrangsvoertuig juridisch kwetsbaar is. De bestuurder is na een ongeval zelf strafrechtelijk verantwoordelijk en kan in een procedure bij de rechtbank sector Strafrecht terechtkomen, zelfs als hij of zij zich aan de snelheden uit de brancherichtlijn heeft gehouden. Uit de onderzochte jurisprudentie blijkt dat diverse factoren een rol spelen bij het al dan niet veroordelen/aansprakelijk stellen van de bestuurder. Bijvoorbeeld de ernst en vermijdbaarheid van het verkeersongeval, het rijgedrag, de houding, kennis, ervaring en achtergrond van de bestuurder van het voorrangsvoertuig en de dringendheid van de uit te voeren taak. Verder hebben dit soort ongevallen een behoorlijke impact. Niet alleen qua menselijk leed, maar ook omdat de bestuurder een strafblad en een rijontzegging kan krijgen, die ook voor de privésituatie geldt. Een andere conclusie is dat de werkgever een zorgplicht heeft tegenover zijn werknemers. Wanneer de werkgever in gebreke blijft, bijvoorbeeld door onvoldoende opleiding of training, is de kans reëel dat de werkgever aansprakelijk is voor de ontstane schade.

Aanbevelingen

Op basis van de conclusies van het onderzoek doet het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen een aantal aanbevelingen aan werkgevers, werknemers en brancheorganisaties. De belangrijkste: blijf op de hoogte van wet- en regelgeving, zorg voor actuele brancherichtlijnen en organiseer voorlichting aan werknemers over de juridische aspecten bij de uitoefening van hun taak.

Onderzoeksrapport en kennispublicatie downloaden

bron: IFV

 

Vorig artikelFerno presenteert “Ferno iNTRAXX”
Volgend artikelPatiëntenvervoer door Defensiehelikopters verlengd
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.