Home Algemeen Algemeen Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen

Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen

1580
0

Mede op basis van wensen uit het veld heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) het initiatief  genomen om het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen op te richten. Het doel van het  kenniscentrum is om kennis op het gebied van voorrangsvoertuigen te verzamelen, ontsluiten  en verspreiden. Het kenniscentrum wil als verbindende factor fungeren tussen de diverse organisaties op het gebied van voorrangsvoertuigen. Bij het kenniscentrum zijn onder andere Brandweer Nederland, Ambulancezorg Nederland, de Nationale Politie, ANWB, Rijkswaterstaat, de betrokken ministeries en de opleiders van de hulpdiensten zoals de Politieacademie, BOCAS, Academie voor Ambulancezorg en de rijopleiding van de Koninklijke Marechaussee nauw betrokken.

In dit artikel vindt u informatie over twee rapporten die het kenniscentrum recentelijk heeft gepubliceerd.

Rapport ‘De weg naar eenheid nader bekeken’
Tijdens het onderzoek ‘Weggebruikers en voorrangsvoertuigen, elkaar tegemoet komen’  (2012/2013) van het Instituut Fysieke Veiligheid is geconstateerd dat er veel verschillen zijn in de wijze van opleiden van bestuurders van voorrangsvoertuigen, zowel binnen als tussen de verschillende hulpdiensten. Dit betekent dat de kwaliteit van de opgeleide bestuurders van voorrangsvoertuigen en het aangeleerde en vertoonde rijgedrag op de weg van voorrangsvoertuigen uiteenloopt. Dit kan voor weggebruikers verwarrend zijn. Het creëren van meer eenheid in de rijopleidingen van hulpdiensten is een mogelijkheid om het rijgedrag van hulpdiensten voorspelbaarder te maken voor andere weggebruikers. Op deze manier weten burgers en hulpverleners beter wat ze van elkaar kunnen verwachten en kan de verkeersveiligheid en doorstroming verbeterd worden.

Het brengen van meer eenheid in de opleidingen is een complexe aangelegenheid, waarvoor de medewerking van alle belanghebbenden nodig is binnen de verschillende voorrangsvoertuigdisciplines. Als eerste stap op weg naar meer eenheid in rijgedrag en rijopleiding is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

Rapport downloaden:
[wpdm_file id=111 title=”true” ]

Rapport ‘Communicatie over gewenst gedrag bij naderende voorrangsvoertuigen’
Uit het onderzoek ‘Weggebruikers met voorrang benaderd’ (2011/2012) van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is gebleken dat bestuurders van voorrangsvoertuigen regelmatig geconfronteerd worden met gedrag van weggebruikers, dat afwijkt van het door hen gewenste of verwachte gedrag. Automobilisten blijken niet goed te weten wat ze moeten doen als er een voorrangsvoertuig nadert. Bovendien brengen zij zichzelf soms in gevaar
door hun reactie op het naderende voorrangsvoertuig. Hierdoor komt de verkeersveiligheid en een snelle aanrijdtijd van het voorrangsvoertuig in bepaalde gevallen in het geding.

Tijdens het onderzoek zijn daarom in nauwe samenwerking met de hulpdiensten, de opleiders van de hulpdiensten, de ANWB en het CBR gedragsadviezen opgesteld ten behoeve van weggebruikers.

In 2012/2013 heeft het IFV het vervolgonderzoek ‘Weggebruikers en voorrangsvoertuigen, elkaar tegemoet komen’ uitgevoerd, waarbij inzicht is verkregen in het effect van het geven van gedragsadviezen aan automobilisten. Het blijkt dat het geven van gedragsadviezen aan automobilisten zeer effectief is voor het bevorderen van de doorstroming van het voorrangsvoertuig en de verkeersveiligheid. Mede op basis van bovenstaande is besloten om een communicatiestrategie te ontwikkelen om de opgestelde gedragsadviezen over te brengen aan de weggebruikers.

Rapport downloaden:
[wpdm_file id=112 title=”true” ]

 

Vorig artikelZZP’er in de Ambulancezorg ?
Volgend artikelRAV Fryslân: Meerjarenperspectief geeft inzicht
Gijs Peteroff
Samen met een aantal beroepskrachten in de ambulancezorg draag ik graag bij aan een succesvol Ambulanceblog. Ambulanceblog is destijds opgericht om kennis tussen de individuele RAV'en te delen met andere RAV'en. Zo kan kwaliteit op grote schaal geborgd worden, zonder dat elke RAV afzonderlijk het wiel gaat uitvinden.