Home Algemeen Algemeen K-LMO Update: LMO Oost-Nederland

K-LMO Update: LMO Oost-Nederland

642
0

In Oost-Nederland komt één nieuwe meldkamer in Apeldoorn, de LMO Oost-Nederland. De LMO Oost-Nederland wordt één van de tien nieuwe meldkamerlocaties in Nederland. Dat hebben de verantwoordelijke ministers en de betrokken partners eind 2014 met elkaar afgesproken en vastgelegd in een document, het Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst.

Voor de zomer heeft de regionaal kwartiermaker (Henk Janssen) de kolommen de vraag gesteld wat hun beeld is op ‘samenwerken en samenwonen’ in de nieuwe meldkamer voor Oost-Nederland. De brandweer en politie hebben onlangs hun eigen visie gepresenteerd in de operationele klankbordgroep. De ambulancediensten presenteren hun visie in januari 2016. De visies worden bij elkaar gebracht in een tweedaagse voor de LMO Oost-Nederland op 16 en 17 februari 2016. Doel van de tweedaagse is om een gezamenlijke visie op samenwerken en samenwonen te krijgen en een plan van aanpak op te stellen voor de nieuwe meldkamer voor Oost-Nederland. Wanneer de gezamenlijke visie op samenwerken en samenwonen gereed is, dan is dit de basis waaruit verder gewerkt en gecommuniceerd wordt.

Voor de huisvesting van de LMO Oost-Nederland wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn aan de Europaweg in Apeldoorn. Daarvoor worden drie mogelijkheden onderzocht, namelijk:

  • Realisatie op de verdieping waar nu de MON (Meldkamer Oost-Nederland) en het politieservicecentrum zijn gevestigd.
  • Realisatie op een andere plek in het kantoor gebouw.
  • Het creëren van op- of aanbouw bij het huidige kantoorgebouw.

Er gaan volgend jaar 5 deelprojecten starten die er op zijn gericht om de huidige ICT-voorzieningen verder te professionaliseren. Waar mogelijk wordt al de samenwerking gezocht en aangegaan. Eén van de deelprojecten is het vormen van 1 technisch GMS (Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem).

Het harmoniseren van de (werk)processen is een belangrijke randvoorwaarde, waar de kolommen vooral zelf over gaan en al aan wordt gewerkt. Ook zijn er landelijke trajecten waar slim ook kan worden aangehaakt, bijvoorbeeld de standaardisatie van meldingsclassificaties. De projectorganisatie LMO Oost-Nederland ondersteunt de harmonisatie van de werkprocessen maximaal.

Daarnaast ondersteunt de projectorganisatie de huidige meldkamers in de dagelijkse bedrijfsvoering, de going concern, van de meldkamers. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over eventuele vervanging van systemen die aan het eind van hun technische levensduur zijn gekomen.

Ook is er aandacht voor Medezeggenschap en medewerkersparticipatie. De werkgroep HRM is na een eerste bijeenkomst gestart met het opstellen van een notitie met een advies voor de regionale stuurgroep. Daarin wordt beschreven hoe de medezeggenschap nu is georganiseerd en hoe deze er in de nabije toekomst uit moet komen te zien. Uitgangspunt is dat er voorlopig geen Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) wordt ingericht, dus er wordt gezocht naar een werkbare vorm van medezeggenschap, met instandhouding van de huidige verantwoordelijkheden.

bron: k-lmo

Vorig artikelOngevallen in de mist; inzet OvDG Zeeland
Volgend artikelKijlstra gaat hulpmiddelen bezorgen op Ameland
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.