Home Algemeen Algemeen Juridische inbedding Medisch Hulpverlener

Juridische inbedding Medisch Hulpverlener

1631
0

Op de website van Ambulancezorg Nederland is een artikel gepubliceerd over de juridische inbedding van de Medisch Hulpverlener binnen de wet BIG. Hieronder hebben wij een kopie van het bericht overgenomen omdat wij ons kunnen voorstellen dat dit binnen de ambulancezorg op dit moment interessant nieuws is.

 


Vanuit het Landelijk Platform Bachelor Medische Hulpverlening is door de deelnemende Hogescholen en Ambulancezorg Nederland (AZN) als adviserend lid er bij de Minister op aangedrongen om de Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) op te nemen in de Wet BIG onder toepassing van de experimenteerbepaling in artikel 36a van de Wet BIG.

Ter onderbouwing van dit verzoek heeft het platform zoals we u in juni informeerden de notitie ‘Aanvraag Juridische Inbedding Wet BIG Bachelor Medische Hulpverlening’ aangeboden die op 16 juni werd besproken met MEVA VWS. De minister heeft op basis van de aangeleverde onderbouwing besloten om een experiment te laten starten in het kader van artikel 36a van de Wet BIG met de inzet van de BMH (zie bijgaande brief).Deze besluitvorming is in lijn met de wens van AZN om de BMH in de praktijk een kans van slagen te geven daar met de toepassing van de experimenteerbepaling in artikel 36a van de Wet BIG de juridische inbedding binnen de Wet BIG wordt geborgd. Door middel van dit experiment wordt het voor de BMH mogelijk om te indiceren en het zelfstandig verrichten van voorbehouden handelingen. Het tijdelijk toekennen van de zelfstandige bevoegdheid om voorbehouden handelingen te verrichten, biedt de kans om het beroep van BMH zich verder te ontwikkelen voordat een definitieve regeling in de Wet BIG aan de orde is (experimenteerartikel).Van belang is tevens dat de minister aangeeft dat dit traject raakvlakken heeft met het traject ‘Functionele zelfstandigheid ambulanceverpleegkundigen in relatie tot evaluatie Wet BIG’. Beide trajecten moeten dan ook in samenhang worden bezien.
Met deze stap van het ministerie is de belemmering (het ontbreken van een perspectief op een BIG registratie) opgeheven. De Hogescholen hopen dan ook dat dit bericht een positief effect zal hebben op het aantal stageplaatsen.AZN zal zich laten vertegenwoordigen binnen de door VWS ingestelde werkgroep die de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het starten van het experiment ter hand gaat nemen. Zodra we meer weten hoe de procedure zal lopen om artikel 36a in werking te stellen en het vervolg daarop, zullen we u verder informeren.

Download hier eventueel de genoemde bijlagen:
[wpdm_file id=118 title=”true” ]
[wpdm_file id=120 title=”true” ]

 

 

Vorig artikelIM: Vind met twee klikken de eerste veiligheidsmaatregel!
Volgend artikelAmbulance Amsterdam: Officiële opening nieuwe standplaats bij SLAZ
Gijs Peteroff
Samen met een aantal beroepskrachten in de ambulancezorg draag ik graag bij aan een succesvol Ambulanceblog. Ambulanceblog is destijds opgericht om kennis tussen de individuele RAV'en te delen met andere RAV'en. Zo kan kwaliteit op grote schaal geborgd worden, zonder dat elke RAV afzonderlijk het wiel gaat uitvinden.