Home Algemeen Algemeen Jaarverslag 2014 RAV Brabant Midden-West-Noord

Jaarverslag 2014 RAV Brabant Midden-West-Noord

998
0

Net zoals de voorgaande jaren publiceren we de openbaar beschikbare jaarverslagen van de diverse RAV-en op ons portal.

RAV Brabant Midden-West-Noord is de eerste RAV die haar jaarverslag toegestuurd heeft, we kunnen dan ook het jaarverslag van RAV Brabant Midden-West-Noord als eerste publiceren op ons portal;

Het jaar 2014 begon met de invoering van een nieuwe bekostigingssystematiek. Ondanks de complexiteit en tijdsdruk is dit vrij soepel ingevoerd binnen onze RAV. Onze duidelijke en transparante opstelling droeg bij aan het vertrouwen van de zorgverzekeraars in onze organisatie. Ook afgelopen jaar voerden we een gezonde bedrijfsvoering waardoor we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

Ons belangrijkste doel was natuurlijk de hoge kwaliteit van zorg die wij dagelijks leveren aan onze patiënten. Ook in 2014 zijn hierin weer de nodige stappen gezet. We zijn gestart met het mentorprogramma voor onze ambulancechauffeurs, het medisch stafbureau is verder versterkt en een medisch manager ambulancezorg is aangesteld voor de regio Brabant-Noord. Op de meldkamers is het evalueren van het gebruik van het uitvraagsysteem ProQA inmiddels onderdeel van het dagelijkse werk. We behaalden het benodigde certificaat patiëntveiligheid en startten met het werven van Zorg Evaluatie Begeleiders. Hiermee geven we invulling aan het motto “Leren voor het leven”. Door middel van collegiale intervisie laten we zien dat onze betrokken medewerkers de spil zijn van onze organisatie en de belangrijkste schakel in de verbetering en borging van de kwaliteit van de patiëntenzorg!

Klik hier voor het digitale jaarverslag van RAV Brabant Midden-West-Noord

 

Vorig artikelToekomst ambulancezorg in commissiebrief Tweede Kamer
Volgend artikelVeiligheidsbeleid RAV Brabant Midden-West-Noord
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.