Home Algemeen Algemeen IVF: Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen onderzoekt ongevallen

IVF: Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen onderzoekt ongevallen

1282
0

Het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen wil de verbindende factor zijn tussen overheden, hulpverleningsdisciplines, verkeersveiligheidsorganisaties, opleiders en overige betrokkenen. Dat doen wij door informatie, kennis en expertise op het gebied van voorrangsvoertuigen te verzamelen, ontsluiten en verspreiden binnen het veld.

Het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen is nu te vinden op de site van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). De indeling is vernieuwd en de informatie is beter toegankelijk (www.kenniscentrumvoorrangsvoertuigen.nl)

Dataverzameling ongevallen

Op de website is te lezen dat het kenniscentrum voorrangsvoertuigen is gestart met een onderzoek om de data van ongevallen met voorrangsvoertuigen inzichtelijk te hebben.

De informatie wordt verzameld door beschikbare incidentrapporten en interviews met de betrokken bestuurders. Het onderzoek wordt begin 2014 afgerond en de resultaten gepubliceerd.

Het onderzoek Ongevalstatistieken

De dataverzameling van ongevallen met voorrangsvoertuigen levert naast inhoudelijke kennis ook mogelijkheden om effecten van toekomstig beleid te meten. Daarnaast kunnen de gegevens gebruikt worden om de rijopleiding van hulpdiensten en weggebruikers te verbeteren.

De onderzoekers van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen hebben de voorbereidingsperiode van het onderzoek naar ongevalstatistieken afgerond. Een itemlijst geeft aan welke aspecten van de ongevallen wordt onderzocht. Denk bijvoorbeeld aan:

 • persoonskenmerken van de betrokken bestuurders
 • gereden snelheid
 • type weg
 • weersomstandigheden

Ook zijn contacten gelegd met de brancheorganisaties van brandweer, politie en ambulance en met contactpersonen in de regio.

Aanleiding

In 2012 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) in opdracht van de toenmalige LFR (nu Materieel en Logistiek) het project ‘Weggebruikers en voorrangsvoertuigen, elkaar tegemoet komen’ uitgevoerd. Hierbij is onderzoek gedaan naar manieren om het gedrag van weggebruikers en voorrangsvoertuigbestuurders beter op elkaar af te stemmen.

Afbakening van het onderzoek Ongevalstatistieken

Het onderzoek richt zich uitsluitend op voertuigen van politie, brandweer, ambulance en andere aangewezen diensten die:

 • zich ten tijde van het ongeval als voorrangsvoertuig middels blauw zwaailicht en sirene kenbaar maakten
 • in Nederland reden
 • in de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2013 bij een ongeval partij zijn geweest.

Oproep! Meld ongevallen met voorrangsvoertuigen

Hebt u in de afgelopen drie jaar een ongeval meegemaakt of wilt u een ongeval met een voorrangsvoertuig melden, neem dan contact met ons op via voorrangsvoertuigen@ifv.nl.

Vermeld daarbij:

 • datum van het ongeval
 • plaats van het ongeval
 • betrokken discipline (bijvoorbeeld brandweer, politie of ambulance)
 • de organisatie van het betrokken voorrangsvoertuig (bijvoorbeeld een veiligheidsregio).

Het kenniscentrum neemt contact op met de betrokken organisatie om gegevens over het ongeval te verzamelen.

bron: nifv.nl

Vorig artikelEinde geneeskundige combinatie door stoppen SIGMA?
Volgend artikelOefenen en evalueren met drone, pilot in Friesland
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.