Home Algemeen Inzicht en kennis over ambulancezorg in Europa

Inzicht en kennis over ambulancezorg in Europa

1284
0

Ambulancezorg Nederland (AZN) vindt inzicht in de manier waarop ambulancezorg in andere Europese landen georganiseerd is belangrijk. Inzicht maakt het mogelijk om van elkaar te leren, wat de verdere professionalisering van ambulancezorg bevordert. Deze uitgangspunten waren aanleiding voor het onderzoek naar ambulancezorg in Europa dat NIVEL in opdracht van AZN heeft uitgevoerd. Het rapport met onderzoeksresultaten is eind januari 2016 gepubliceerd.

Opzet onderzoek
In maart 2015 heeft het Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg (NIVEL) middels een vragenlijstonderzoek geïnventariseerd hoe de organisatie, praktijkvoering, financiering, personeel en samenwerking is ingericht bij 14 Europese ambulancediensten. Het onderzoek was een vervolg op een eerder onderzoek uit 2010 België, Duitsland, Estland, Hongarije, Kroatië,  Ierland, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Spanje, Tsjechië, Turkije en het Verenigd Koninkrijk werkten mee aan het onderzoek.Een greep uit de onderzoeksresultaten
De resultaten laten zien dat de ambulancezorg overal op hoofdlijnen hetzelfde is georganiseerd. Aan de andere kant zijn er ook grote verschillen. Dit biedt nieuwe inzichten die mogelijk ook nuttig zijn voor het verdere debat over de positionering van ambulancezorg in Nederland. Een greep uit de resultaten:

  • In de meeste landen is ambulancezorg regionaal georganiseerd.
  • Alle landen maken onderscheid tussen ‘spoed en niet-spoed’.
  • Negen landen hebben een kwaliteitsprogramma voor de ambulancezorg en in tien landen worden landelijke kwaliteitsindicatoren toegepast.
  • De responstijden voor de meest urgente ambulanceritten variëren tussen maximaal 5 minuten in Duitsland tot maximaal 20 minuten in Tsjechië.
  • Het ambulancepersoneel nam toe in aantal en functies. Nieuwe posities zoals assistent verpleegkundige of zorgambulance-chauffeur zijn geïntroduceerd.
  • In de afgelopen vijf jaar zijn de nationale budgetten voor ambulancezorg in de meeste landen toegenomen, waardoor ambulancediensten beter in staat zijn te reageren op een groeiend aantal oproepen.
Bouwen aan een internationaal platform
De onderzoeksresultaten zijn aanleiding om verder in gesprek te gaan met Europese stakeholders uit de ambulancezorg. Een internationaal netwerk kan hierbij ondersteuning bieden en helpen bij het anticiperen op vergelijkbare veranderingen en uitdagingen in de ambulancezorg. AZN onderzoekt de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een internationaal discussieplatform waar ambulanceprofessionals uit verschillende landen kennis met elkaar kunnen uitwisselen.
bron: AZN
Vorig artikelRepro een toevoeging op Dynamisch Ambulance Management?
Volgend artikelKabinet stemt in met verlenging tijdelijke wet ambulancezorg
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.