Home Algemeen Algemeen Invoeringsmoment Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB)

Invoeringsmoment Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB)

1240
0

Vorige week ontvingen we een TIP met daarin een brief van Joost Bernsen voorzitter stuurgroep GGB. In deze brief wordt aangegeven dat niet 1 januari 2016 het nieuwe GGB wordt gestart maar dat om praktische operationele redenen is gekozen voor 4 januari 2016 om 12.00.

Hieronder is de tekst van de brief te lezen.

Namens de stuurgroep GGB informeer ik u hierbij over het daadwerkelijk operationeel worden van het nieuwe GGB-concept. Er is altijd uitgedragen dat de start van GGB op 1 januari 2016 zou plaatsvinden. Voor het daadwerkelijk omzetten van de procedures is het moment van 1 januari 2016 om 00:00 uur echter erg onpraktisch. Op basis van ingekomen adviezen hieromtrent is daarom nu gekozen voor een aangescherpt invoeringsmoment: maandag 4 januari 2016 om 12.00 uur. Dat is de eerste werkdag van het nieuwe jaar, waardoor alle betrokken organisaties de gelegenheid hebben om de stappen te doorlopen die nodig zijn voor de omschakeling van de operationele inzet van de huidige Geneeskundige Combinatie naar GGB.
Op dit moment werken alle betrokkenen – zowel regionaal als landelijk – hard om deze overgang voor te bereiden. Hoewel er zeker nog één en ander ligt aan aandachtspunten, heeft de stuurgroep GGB er vertrouwen in dat er geen knelpunten zijn die de daadwerkelijke start op deze datum in de weg staan.
Gedurende 2016 is er nog het nodige te doen om de invoering van GGB verder te optimaliseren en af te ronden. Ook de doorontwikkeling van de werkwijze krijgt daarna nog alle aandacht. We informeren u binnenkort nader over de wijze waarop we dat landelijk blijven faciliteren.
Ondertussen kunt u al uw vragen of opmerkingen neerleggen bij de projectleiders van uw organisatie of via ggb@ggdghor.nl.

Vorig artikelReportage: Systeemtest GGB
Volgend artikelPre-hospitale endotracheale intubatie door ambulanceverpleegkundigen
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.