Home Algemeen Invitational conference Landelijke Onderzoeksagenda 2014-2018

Invitational conference Landelijke Onderzoeksagenda 2014-2018

590
0

Invitational conference Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018

In opdracht van Ambulancezorg Nederland (AZN) ontwikkelt een panel van experts, onder begeleiding van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, een Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018. Deze agenda beschrijft onderzoeksthema’s voor de ambulancezorg voor een periode van vijf jaar. Met behulp van deze agenda kan in de toekomst massa en focus ontstaan in kennisontwikkeling, geïnitieerd vanuit de ambulancezorg.

Inmiddels is de vierde vragenronde in het panel van experts gestart. De inventarisatie van lopende en afgeronde onderzoeken binnen de ambulancezorg is afgerond.

Samenwerkende partijen

Nadrukkelijk zullen toekomstige studies plaats (gaan) vinden in samenwerking met verschillende partijen binnen en buiten de ambulancezorg op thema’s die door het werkveld belangrijk worden geacht.

Ambulancezorg Nederland opent in een nieuw venster (AZN) werkt in de onderzoeksagenda samen met de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg opent in een nieuw venster, V&VN Ambulancezorg opent in een nieuw venster en het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de HAN.

Doelen onderzoeksproject

Doelen van het project:

  • Een overzicht krijgen van relevante onderwerpen voor onderzoek in de ambulancezorg,
  • Dat er consensus is over prioriteiten (Landelijke Agenda Ambulancezorg 2014-2018),
  • Dat zichtbaar is welke onderzoeken reeds plaats vinden.

Daarmee wordt inzichtelijk:

  • Wat de blinde vlekken zijn (waar vindt nog geen onderzoek plaats?),
  • Waar kan mogelijke samenwerking tussen RAV’s tot stand komen (welke onderwerpen worden door meerdere RAV’s opgepakt?),
  • Op welke onderwerpen al onderzoek is verricht.

Programma invitational conference 11 juni

Op woensdag 11 juni 2014 worden de uitkomsten van de delphi-rondes en het inventariserend onderzoek gepresenteerd tijdens een invitational conference. Iedereen binnen de ambulancezorg die geïnteresseerd is in of betrokken is bij onderzoek, is van harte uitgenodigd voor deze invitational conference. Aanmelden kan bij Bianca Kaltofen, e-mail: b.kaltofen@ambulancezorg.nl.

Het volgende staat op het programma:

  • Veldonderzoek lopende en afgeronde onderzoeken binnen de ambulancezorg, door dr. Pierre van Grunsven (links op de foto), afgevaardigde NVMMA, arts/medisch manager Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
  • Presentatie van de onderzoeksagenda door Irene van de Glind opent in een nieuw venster MSc (hoofdonderzoeker) en dr. Sivera Berben (projectleider) van het Lectoraat Acute Intensieve Zorg
  • Download het volledige programma (pdf).

 

bron: ambulancezorg.nl en han.nl

Vorig artikelRapid Responder’s RAV IJsselland en Ambulance Oost
Volgend artikelReportage: Midlands Air Ambulance
Gijs Peteroff
Samen met een aantal beroepskrachten in de ambulancezorg draag ik graag bij aan een succesvol Ambulanceblog. Ambulanceblog is destijds opgericht om kennis tussen de individuele RAV'en te delen met andere RAV'en. Zo kan kwaliteit op grote schaal geborgd worden, zonder dat elke RAV afzonderlijk het wiel gaat uitvinden.