Home Algemeen Algemeen Introductiemodule CBRN-awareness

Introductiemodule CBRN-awareness

493
0

Wanneer u als hulpverlener als eerste bij een incident ter plaatse komt, kunnen etiketten of waarschuwingsborden een aanwijzing zijn dat er chemische, biologische, radiologische of nucleaire (CBRN) stoffen betrokken zijn. Wat als deze signalen niet zo duidelijk aanwezig zijn? Weet u dan waar u op moet letten om vast te stellen of het om een CBRN-incident gaat? Een situatie is namelijk niet altijd wat het lijkt.

Als u als hulpverlener snel in de gaten heeft dat het bij een ongeval om een CBRN-ongeval gaat, kunt u snel de juiste maatregelen nemen. Hierdoor kan de hulpverlening efficiënt en veilig verlopen.

Wat leert u?

Met de introductiemodule CBRN-awareness leert u op welke signalen u moet letten en hoe u het beste kunt handelen in een situatie waarbij CBRN-stoffen betrokken zijn. De module is voor u ontwikkeld door specialisten uit het veld zodat u na het doorlopen van deze module:

  1. Alert bent op uw eigen veiligheid: u kent de (on)mogelijkheden van het eigen optreden en optreden van de andere hulpdiensten.
  2. Alert bent op wat u tegenkomt: u weet wat de belangrijkste signalen zijn van een CBRN-incident.
  3. Bekend bent met een handelingsperspectief: u weet wat u kunt doen om uw eigen veiligheid en die van uw collega’s en omstanders zo goed mogelijk te beschermen.

Voor wie is de introductiemodule CBRN-awareness?

De module is bedoeld voor alle hulpverleners van de politie, brandweer, ambulance en GHOR die als eerste hulpverlener bij een incident ter plaatse zijn (first responders).

Opbouw van de module

De module begint met een theoriedeel waarin relevante definities en begrippen aan de orde komen. Daarna volgen er verschillende casussen met vragen. De module sluit af met een aantal zelftoetsvragen. Aan de hand hiervan kunt u controleren in hoeverre u zich de stof eigen heeft gemaakt. De module is zoveel mogelijk generiek opgebouwd. Sommige vragen zijn echter gerelateerd aan een van de hulpdiensten waardoor u inzicht krijgt in zowel de procedures van uw eigen dienst als die van uw collega-hulpdiensten.

De module is een introductie op CBRN-awareness, het is geen e-learning. Dit betekent dat u er geen certificaat voor krijgt. De module is bedoeld als zelfstudie en kent geen contacturen. Het doorlopen van de module duurt ongeveer 1 uur.

Aanmelden

De introductiemodule is gratis beschikbaar en alleen bestemd voor first responders. Wilt u de module individueel volgen? Stuur dan vanuit uw zakelijke e-mailadres een e-mail naar info@ifv.nl. U ontvangt daarna de link naar de module.

Wilt u de module gebruiken voor een cursus of opleiding en meerdere mensen aanmelden? Stuur dan een e-mail naar info@ifv.nl en geef aan welke mensen (e-mailadressen) u graag als groep wilt aanmelden. U krijgt dan toegang tot de groepsresultaten die u kunt gebruiken om de inhoud van een aanvullende cursus of training af te stemmen op de groep.

Doorontwikkeling introductiemodule

Wij ontvangen graag feedback van de gebruikers om de introductiemodule op termijn door te ontwikkelen. Stuur uw op- of aanmerkingen op deze module daarom naar info@ifv.nl. Wij gaan er graag mee aan de slag om de module verder te optimaliseren.

bron: IFV.nl