Home Algemeen Algemeen Interklinisch IC-vervoer geen extra risico

Interklinisch IC-vervoer geen extra risico

1452
0

De invoering van mobiele IC-units (MICU’s) om kritieke patiënten tussen ziekenhuizen te vervoeren lijkt zijn vruchten af te werpen. ‘Transport van IC- patiënten met een MICU-systeem hield geen verband met een klinisch relevante achteruitgang van de patiënt,’ zo concluderen Maastrichtse onderzoekers onder leiding van Ulrich Strauch (BMJ Open. 2015;5:e006801). De gespecialiseerde ambulances werden verplicht gesteld na een kritisch rapport van de Inspectie hierover in 2005.

Van alle 368 MICU-transporten Maastricht tussen maart 2009 en december 2011 werden de lotgevallen van de patiënten aan een analyse onderworpen, waarbij de toestand van de patiënt (voortgaand orgaanfalen via de SOFA-score) en overlijden binnen 24 uur als primaire uitkomstmaten golden. Daarnaast keken de onderzoekers per casus of er verschillen waren tussen overledenen en overlevenden.

In totaal overleden 14 patiënten (4%) binnen 24 uur na transport. De gemiddelde SOFA-score veranderde niet na transport, maar patiënten die overleden waren gemiddeld ouder en hadden een significant hogere SOFA-score (12,3 tegen 8,6 op een schaal van 0 tot 24) voorafgaand aan het vervoer.

‘Aangezien er geen verschillen tussen die 2 groepen patiënten waren in het aantal kritieke voorvallen en andere transportparameters, concluderen wij dat vooral de klinische toestand vooraf verantwoordelijk was voor de verschillen in sterfte, en dat de bijdrage van het transport op zich beperkt was,’ aldus de auteurs – al wijzen ze erop dat het aantal sterfgevallen klein was waardoor sterke conclusies niet mogelijk zijn. Nader uitgezocht moet worden, zo stellen zij, welke patiënten het meest baat zouden hebben bij interklinisch vervoer.

bron: ntvg.nl

Vorig artikelAmbulanceChauffeur, en Verdomd Trots!
Volgend artikelE-ambulances? TNO-Challenge.
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.