Home Algemeen Informatiefolder campagne ‘De Mensen Van De Ambulance’

Informatiefolder campagne ‘De Mensen Van De Ambulance’

1023
0
DMVDA

Een digitale preview naar de informatiefolder over de publiekscampagne De Mensen Van De Ambulance…
Op dit moment worden de folders naar alle RAV-en ‘verscheept’. Deze folder is dus expliciet bedoeld voor alle ambulancezorgverleners- en medewerkers om uit te leggen wat de bedoeling van de landelijke publiekscampagne is die eind februari 2014 van start gaat.

Naast algemene informatie over de campagne (hoe, wat, waarom en hoe) blikken we in de folder kort terug op de bijeenkomst met professionals op 25 november jongstleden in Utrecht. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het video-sfeerverslagje dat is gemaakt op 25/11. Dit filmpje zie je binnenkort.

Input voor de campagne is NOG STEEDS van harte welkom! Zie hiervoor ook de folder…

Graag verspreiding bewaken/in gang zetten

De campagnefolders worden begin volgende week afgeleverd bij alle RAV-en t.a.v. de directeur. Wil iedereen er op toezien dat de folders snel worden verspreid in de organisatie?
Hoe eerder de professionals van de campagne weten, hoe beter. Denk dus ook aan dat stapeltje folders op de koffietafel…

Folder ook digitaal onder de aandacht

Hierbij ook het verzoek of je via je eigen communicatiekanalen: Ambuweb, intranet, website, Twitter, Facebook etc. de folder onder de aandacht wilt brengen. Het doel van de folder is tweeledig: we willen de sector informeren over de campagne EN we roepen de professionals wederom op om input/content aan te leveren voor de campagne.