Home Algemeen Algemeen Incident Management, bij eenzijdig aanrijdgevaar

Incident Management, bij eenzijdig aanrijdgevaar

1145
0

Deze week zullen we twee filmpjes plaatsen over Incident Management.

‘Incident Management is het geheel aan maatregelen die beogen de weg zo snel mogelijk voor het verkeer vrij te maken nadat een incident heeft plaatsgevonden. Daarbij rekeninghoudend met de verkeersveiligheid, de behartiging van belangen van mogelijke slachtoffers en de beheersing van de ontstane schade.’

Onder incidenten vallen naast ongevallen, ook pechgevallen, achtergelaten voertuigen, ‘kijkersfiles’, afgevallen lading en andere onvoorziene situaties zoals loslopende koeien, die de doorstroming van het verkeer verstoren.

Incident Management, bij eenzijdig aanrijdgevaar.