Home Algemeen Algemeen IFV projectleider nieuwe ambulancekleding

IFV projectleider nieuwe ambulancekleding

1826
1

Deze week hebben we een TIP ontvangen met een update over de ambulancekleding, hieronder een korte uiteenzetting.

In januari 2016 is besloten door het bestuur van AZN dat het IFV projectleider wordt voor het project nieuwe ambulancekleding, het IFV heeft veel ervaring met het uitvoeren en begeleiden van grote kledingtrajecten, o.a. voor brandweer Nederland.

Het IFV zal als projectleider:

  • Projectplan schrijven
  • Afbakenen van opdracht en resultaat
  • Project faseren
  • Aansturen en bewaken planning, budget en voortgang
  • Projectplanning
  • Coördineren overlegstructuren
  • Projectreportages

In deze periode (februari / maart 2016) worden de vragen voor de landelijke enquête uitgewerkt. Bij de ontwikkeling van de enquête wordt een aantal personen uit het werkveld betrokken. Ook wordt het contract met de kledingontwerper opgesteld door het IFV.

In april zal de landelijke inventarisatie zijn, bijna een jaar nadat ambulanceblog haar enquête heeft uitgevoerd en waarvan de resultaten al via ons portal zijn gedeeld. De enquête zal worden uitgevoerd onder alle ongeveer 5500 medewerkers die in dienst zijn van de verschillende RAV-en. Elke medewerker krijgt de kans zijn of haar mening te geven.

In mei volgen de presentatierondes op drie locaties in het land, tijdens deze bijeenkomsten worden de enquête uitkomsten gepresenteerd en krijgt iedereen de kans op hierop te reageren. De bevindingen uit deze bijeenkomsten worden gezamenlijk met de uitkomsten uit de landelijke enquête meegegeven aan de ontwerper.

In de periode juli / augustus 2016 zal de ontwerpfase zijn, een fase waarin de klankbordgroep adviseert, de projectgroep coördineert en de stuurgroep beslist.

In de klankbordgroep zitten afgevaardigden uit de RAV-en, AZN en is de projectleider (IFV) is voorzitter.

In de projectgroep zitten vertegenwoordiger van de klankbordgroep, technische afdeling IFV, V&VN ambulancezorg, NVMMA, materiedeskundige IFV, communicatieadviseur AZN, ontwerper en de projectleider (IFV) is voorzitter.

De stuurgroep bestaat uit, V&VN ambulancezorg, NVMMA, projectleider (IFV), AZN en de voorzitter is de directeur AZN.

Uiteindelijk zal in september 2016 een presentatie zijn en de keuze van het ontwerp zijn, daarna volgt een GO/NO GO die gegeven wordt door het bestuur van AZN.

Dan volgen er verschillende fases met toetsing van bescherming, vaststellen specificaties van de kleding, bescherming kledinglijn en ook hierop volgt een GO/NO GO die gegeven wordt door het bestuur van AZN.

In de fase daarop zal inkoopstrategie en vervolgens logistiek worden geregeld, gevolgd door een GO/NO GO die gegeven wordt door het bestuur van AZN.

In deze laatste bovenstaande fase is een draagproef opgenomen, behoeftepeiling gedaan en kan uiteindelijk worden begonnen met het uitleveren van de kleding. Het is te vroeg om hiervoor al een tijdspad te stellen.

Noot van de redactie

Wij vinden het als redactie een gemis dat de resultaten van onze enquête hierin niet genoemd worden en onze aanbevelingen in het plan van eisen niet ingezien worden. Echter hopen we via de input van de diverse leden van de klankbordgroep en V&VN ambulancezorg toch betrokken te worden bij dit project. Wij spreken nogmaals de dank uit naar de 8 leden van onze ambukleding werkgroep die geheel zelfstandig, met eigen middelen en in eigen tijd het plan van eisen hebben geschreven, welke in onze ogen de eerste aanzet heeft gegeven tot het starten van dit project door AZN en het IFV.

Uiteraard houden we jullie via ons portal op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe ambulancekleding.

 

Vorig artikelAmbulancezorg 2016 in beweging
Volgend artikelHaaglanden: Wordt burgerhulpverlener als zorgprofessional!
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.

1 REACTIE

Reacties zijn gesloten.