Home Algemeen Algemeen Identieke spoedkoffers in Noord-Nederland

Identieke spoedkoffers in Noord-Nederland

1616
0

Vanaf april 2019 werken de drie ambulancediensten Ambulancezorg Groningen, Kijlstra ambulancezorg en UMCG Ambulancezorg met eenzelfde spoedkoffer op de ambulances. Een spoedkoffer bevat de medische hulpmiddelen waarmee ambulancehulpverleners dagelijks werken. Tijdens een grootschalig incident of tijdens burenhulp kunnen de ambulancehulpverleners in het noorden nu sneller en beter samenwerken omdat de nieuwe spoedkoffers identiek en uniform zijn ingedeeld.
Elke ambulancedienst in Nederland heeft nu een spoedtas of -koffer met een eigen vulling waar zij mee werken. De inhoud en de opbergplaats kan dus per regio verschillen. In Groningen, Friesland en Drenthe is besloten om met eenzelfde spoedkoffer te werken, zodat de ambulancehulpverleners uit de verschillende regio’s elkaar beter en sneller kunnen ondersteunen als zij samenwerken bij incidenten. Dit is niet de eerste samenwerking tussen de drie ambulancediensten in Noord-Nederland. Zo wordt ook al samengewerkt binnen de Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland (MkANN) en binnen de Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). De Noordelijke ambulancediensten zijn de eerste diensten in Nederland die de inhoud van de spoedkoffers op elkaar afstemmen. “We zijn trots op deze samenwerking. Met de nieuwe spoedkoffers kunnen we elkaar op een veiligere, efficiëntere manier assisteren. Ook vergroten wij hiermee de patiëntveiligheid”, zegt de voorzitter van de werkgroep Spoedkoffers. Deze werkgroep bestond uit hulpverleners vanuit de drie regionale diensten en hebben intensief samengewerkt om dit voor elkaar te krijgen.

Is dit de eerste keer dat wij samenwerken in NN?
In Noord-Nederland werken wij vaker goed samen. De drie Noordelijke ambulancediensten hebben in 2011 gezamenlijk de meldkamer ambulancezorg opgezet. Ook werken we nauw samen op het gebied van de opschaling bij rampen en grootschalige gebeurtenissen, ten behoeve van de grootschalige geneeskundige bijstand (GGB). Het project van de spoedkoffers was wederom een intensief samenwerkingstraject. Het was een behoorlijk grote klus. Om de samenwerking soepeler te laten verlopen is er voor gekozen om vanuit iedere ambulancedienst één afgevaardigde vanuit de materialen(advies)commissies (MAC) zitting te laten nemen in de werkgroep met daarbij één voorzitter, tevens kwartiermaker Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) Noord- Nederland. De MAC-leden in de werkgroep gingen alles wat besproken is weer afstemmen met hun eigen ambulancedienst.

Hoe ging de samenwerking?
De samenwerking zelf is soepel verlopen, maar desondanks heeft het traject een paar jaar geduurd. Gelukkig wezen de neuzen vanaf de eerste dag wel dezelfde kant op. In de dagelijkse praktijk komen wij elkaar namelijk als afzonderlijke diensten steeds vaker tegen en werken wij ook steeds vaker samen. Een goede samenwerking is dan essentieel om goede patiëntzorg te blijven bieden en we zijn blij met het mooie eindproduct. Het was een intensieve samenwerking waarbij veel belangen en wensen moesten worden omgezet in één product.

Hoe heeft de werkgroep het voor elkaar gekregen?
De aanpak is redelijk simpel geweest. De inventarislijsten van de drie ambulancediensten werden naast elkaar gelegd. Welke materialen waren er aanwezig in een spoedtas en hoeveel waarvan er van nodig. De materialen (ook qua aantal) die in iedere tas aanwezig waren, werden groen gelabeld. Vervolgens werden materialen geïnventariseerd die de drie ambulancediensten allemaal in de spoedtas hadden maar qua aantallen niet overeen kwamen. Deze werden oranje gelabeld. Tot slot werden de materialen geïnventariseerd die niet iedereen in de spoedtas had, deze werden op rood gezet.

De voorzitter van de werkgroep is in gesprek gegaan met de Medisch Manager Ambulancezorg (MMA’s) in Noord-Nederland. De MMA’s hebben gezamenlijk geadviseerd wat wel en niet in de spoedtas moest en hoeveel. Aan de hand van dat advies heeft de werkgroep de inhoud voor de nieuwe spoedtas of koffer samengesteld. Het materiaal en de medicatie die overbleven en geen plek meer kregen in de spoedtas is voorgelegd aan de MMA’s en zij namen daar opnieuw gezamenlijk een beslissing over. Na dit besluit kon de daadwerkelijke inhoud vastgesteld worden. Nu was het tijd om naar een omhulsel voor de inhoud te zoeken. Hiervoor hebben wij vier tassenleveranciers uit verschillende landen uitgenodigd. De inrichting van de binnenkant van de tas gaf uiteindelijke de doorslag. Leverancier ‘Interrescue’ uit Zuid-Duitsland had het mooiste en degelijkste product.

Na het wegen van de inhoud van de rugtas en de omhulsel was het even schrikken, het werd een zware combinatie en de grootte was ook nog wel een dingetje. De werkgroep is in gesprek gegaan met de leverancier en een nieuw idee was geboren. We gingen geen gebruik meer maken van een spoedtas maar van een spoedkoffer, die tevens te gebruiken is als rugtas! Een hardschalen koffer, van licht materiaal en de binnenkant modulair in te richten. Het ontwikkelen van die specifieke koffer heeft veel tijd gekost. Collega’s uit de ambulancediensten hebben wij gevraagd om tijdelijk de nieuwe spoedkoffer te dragen als proef. Dat heeft ons veel feedback opgeleverd. Met deze feedback zijn wij terug gegaan naar de leverancier om de koffer aan te passen. De eigenaar van het bedrijf van de leverancier is zelf Notartz in Duitsland en heeft een paar collega’s in Duitsland en Oostenrijk gevraagd om hem ook van feedback te voorzien. De opmerkingen kwamen nagenoeg overeen en de koffer werd aangepast. Het draagcomfort werd verbeterd, de koffer is dunner gemaakt en de hoekbescherming werd minder pompeus. Dat resulteerde in de spoedkoffer die nu op alle ambulances in Noord-Nederland zit.

Kunnen wij al iets zeggen over de eerste reacties van de medewerkers op de nieuwe koffers?
De reacties op dit moment zijn veelal positief. Het is echt wel even wennen voor iedereen en dat is logisch. Sommigen vinden de spoedkoffer te lomp en/of zwaar en dat klopt. Maar we moeten rekening houden met meerdere elementen. Een rugtas was ondraagbaar geworden, de inhoud had er te strak ingezeten waardoor je in echte spoed minder soepel er iets uit kunt halen en qua hygiëne is de koffer beter te reinigen dan een tas.
Het is een grote verandering en het zal zeker nog wennen zijn, maar in september 2019 willen wij organisatie breed bij de drie Noordelijke ambulancediensten een evaluatie houden. De collega’s hebben er dan een aantal maanden aan kunnen wennen en mee moeten werken, wat ons weer goede onderbouwende feedback oplevert.

Vorig artikelOverleggen en kennis delen maakt sterker, meldkamer MMA
Volgend artikelNieuwe normen voor de evenementenzorg
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.