Home Algemeen Algemeen Hypothermie door infuus en ambulance

Hypothermie door infuus en ambulance

1660
0

Bij traumaslachtoffers zijn de temperatuur in de ambulance en de temperatuur van de infusievloeistoffen geassocieerd met het optreden van hypothermie. Dat concluderen Frédéric Lapostolle e.a. in Critical Care.

Dat hypothermie bij traumaslachtoffers is geassocieerd met een slechte prognose en verhoogde mortaliteit is bekend. Naast de ernst van de verwondingen speelt dus ook de medische zorg die verleend wordt vóór aankomst in het ziekenhuis een significante rol bij het optreden van hypothermie.

De studiepopulatie bestond uit 448 volwassen traumaslachtoffers aan wie door een mobiele medische spoeddienst eerste hulp werd verleend alvorens de patiënt in het ziekenhuis op te nemen. De uitkomstmaat was het aanwezig zijn van hypothermie (een temperatuur < 35 °C) bij aankomst in het ziekenhuis.

De prevalentie van hypothermie bij aankomst in het ziekenhuis was 14% (64 patiënten). Risicofactoren voor het optreden van hypothermie waren de ernst van de verwondingen, het aanwezig zijn van hoofdletsel en intubatie. Maar ook de temperatuur van infusievloeistoffen (21°C bij 75% van de patiënten) en de temperatuur in de mobiele eenheid die de patiënt vervoert, waren geassocieerd met hypothermie. De temperatuur van de lucht en de grond hadden geen invloed op de lichaamstemperatuur.

Meer kennis over de risicofactoren kan hypothermie voorkomen of in een vroeg stadium diagnosticeren. Dit is essentieel voor een betere kans op overleving. De onderzoekers pleiten voor regelmatige metingen van de temperatuur van patiënt en voor het opwarmen van het transportmiddel en de infusievloeistoffen wanneer nodig. Zij raden tevens aan de patiënt niet volledig te ontkleden, zelfs al bemoeilijkt dit het lichamelijk onderzoek.

bron: Anouk Eikendal medischcontact