Home Algemeen Algemeen Hulpmiddelen tijdens een reanimatie?

Hulpmiddelen tijdens een reanimatie?

4314
0

Er is op ambulanceblog al meerdere keren over geschreven: reanimatie. Het is één van die dingen die in essentie altijd hetzelfde is maar waarbij je de variabelen (meestal van buitenaf) wel kunt beïnvloeden.

Een reanimatie is iets wat bijna bij elke scholingsdag wel aan de orde komt, de nadruk ligt dan (de laatste jaren) steeds meer op tijdsbewaking. Uit diverse onderzoeken is blijkt namelijk dat de continuïteit van de BLS en snelheid waarmee de eerste defibrillatie wordt uitgevoerd belangrijk zijn voor het verdere verloop en de uitkomst van de reanimatie. Er wordt ook terecht geroepen dat elke reanimatie per definitie geslaagd is, al is de uitkomst daarin divers.

De afgelopen jaren is er veel veranderd bij een reanimatie, de ALS protocollen zijn aangepast, er is meer aandacht gegeven aan tijdsbewaking, er zijn veel initiatieven gekomen met burger / leken hulpverlening, de brandweer rijd mee op een reanimatie en misschien nog wel het allerbelangrijkste de beleving van een reanimatie is anders geworden.

Als je niets doet, dan heeft de patiënt ook geen kans, dat is iets wat regelmatig terug te horen is. En juist daarom moeten wij als professional meer oog hebben voor het uitvoeren van een goede BLS, waarin de continuïteit is gewaarborgd en zoals al eerder hier werd geopperd misschien moeten we daar wel één iemand verantwoordelijk voor maken tijdens een reanimatie. Dat kan natuurlijk niet als je als eerste ambulance ter plaatse komt, nou ja niet, misschien juist wel met de juiste hulpmiddelen. Iets wat je BLS ook kan garanderen is bijvoorbeeld een thorax massage apparaat zoals een Lucas of Autopulse. Als zo’n apparaat bij de start of overname van de reanimatie door de eerste ambulance wordt gebruikt dat zorgen we er voor dat de BLS is gewaarborgd, samen met de tijdsbewaking op de Lucas of monitor zorgen we dan voor een gegarandeerde BLS. Dan kunnen we verder in het protocol verder met het zekeren van de A en verder gaan met de B.

Op het moment dat dan de tweede ambulance binnenkomt zou die de situatie kunnen “scannen” er volgt een korte overdacht van de eerste verpleegkundige en de tweede verpleegkundige zorgt voor een IV / IO toegang en zorgt voor de medicatie…. Meest ideale situatie? Misschien wel, ik gooi maar een balletje op!

Wij ambulancehulpverleners hebben ook meer aandacht gekregen voor de burger / leken hulpverleners, eigenlijk zijn zij in veel gevallen als eerste ter plaatse bij een reanimatie, gelukkig is er in onze regio nu nazorg en aandacht voor deze groep levensredders, want hun AED brengt bij VF zeker een verschil!

Doen we dan de reanimaties nu anders dan vroeger? Nee dat denk ik niet, zijn we het steeds strakker gaan organiseren? Ja dat denk ik wel!

Hier een overzicht van de hulpmiddelen.

 • DIA; direct een ambulance sturen, aan het eind van het meldingstraject kan dit wel tot 45 seconden winst betekenen
 • Aanname / uitgifte centralist; de uitgiftecentralist heeft direct overzicht op ambulance die het snelste ter plaatse kan zijn
 • Inschakelen burger / leken hulp; door de inzet van burger / leken hulp kan er snel BLS worden toegepast bij een reanimatie
 • AED netwerk; doordat het AED netwerk steeds verder wordt uitgebreid kan de tijd tussen VF en de eerste defibrillatie worden verkort
 • Digitale routenavigatie; doordat omleidingen en aanpassingen maandelijks geüpdatet worden kan het ambulance team direct naar het adres rijden
 • Brandweer BLS team; veel brandweerkorpsen hebben een “BLS team” deze wordt tegelijk met de ambulance aangestuurd en kan in veel gevallen eerder TP zijn, deze teams hebben ook een AED en garanderen de BLS
 • Politie noodhulp; de Politie noodhulp auto’s zijn ook uitgerust met een AED en passen ook BLS toe
 • Monitor; het opstarten van de monitor en de tijd dat deze klaar is voor defibrillatie is korter dan voorheen, tevens is er tijdsbewaking en een metronoom aanwezig om een goede snelheid te instrueren.
 • Lucas / Autopulse; door het gebruiken van de Lucas en Autopulse zorg je voor een gegarandeerde BLS de devices doen aan tijdsbewaking en het op transport gaan is veiliger, geen handmatige thoraxcompressie is een rijdende ambulance.
 • I-gel / video intubatie; met deze hulpmiddelen is het garanderen van een vrije A een stuk makkelijker geworden
 • IO toegang; als IV toegang moeilijk of niet mogelijk is dan kunnen we uitwijken naar een IO toegang

En ik ben er vast nog een aantal vergeten….

Kunnen we een reanimatie dan zien als een kunstje?
Het uitvoeren van een reanimatie en de daarbij behorende handelingen zijn eigenlijk vrij standaard, als je oneerbiedig de vergelijking wil maken van iemand die leert fietsen…

Iemand die net leert fietsen wil ook elke keer beter, stabieler en sneller leren fietsen. Hij krijgt daarbij instructies van bijvoorbeeld zijn vader en moeder. Als diegene wil fietsen voor zijn beroep dan wordt snelheid, techniek en uithoudingsvermogen nog veel belangrijker, hij fietst immers voor zijn beroep en wil het zo goed mogelijk doen. Hij traint steeds weer om dat te bereiken wat hij wil bereiken en daarbij is het blijven zitten op de fiets, zoals hij dat leerde van zijn vader en moeder niet meer genoeg!

Als ik het bovenstaande stukje op mezelf toepas heb ik dat eigenlijk ook, tijdsbewaking, waarborgen BLS, snelle defibrillatie, aandacht voor omstanders en familie… eigenlijk wil ik hier ook steeds beter in worden.

We hebben veel hulpmiddelen maar in essentie moeten we het zelf doen!

 

 

Vorig artikelTrots op ons mooie en uitzonderlijke beroep!
Volgend artikelAmbulancezorg in buurlanden: Noorwegen; Psycholance
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.