Home Algemeen Algemeen Hoe zit het nu met de niet-reanimerenverklaring

Hoe zit het nu met de niet-reanimerenverklaring

1593
0

Onlangs besteedde de media aandacht aan het onderwerp ‘niet-reanimeren’. In meerdere mediaberichten werd o.a. gesteld dat een tatoeage niet rechtsgeldig is als zijnde een niet-reanimerenverklaring. Dit is niet juist. Onderstaand treft u de juiste informatie aan. Wij hebben eea afgestemd met het ministerie van VWS en de Nederlandse Reanimatie Raad.

Niet-reanimeren verklaring
In haar antwoord op Kamervragen over de niet-reanimerenpenning heeft minister Schippers van VWS onderstaande punten benadrukt:

  • Ieder mens heeft altijd het recht medische hulp -dus ook reanimatie- te weigeren.

Een niet-reanimerenverklaring:

  • Mag in alle ‘vormen’ worden aangegeven.
  • Is bindend als bij het opstellen ervan gebruik is gemaakt van schrifttekens.
  • Er is geen reden om alleen te denken aan een niet-reanimerenverklaring op papier. Een niet-reanimerenverklaring in schrifttekens kan op elk willekeurig ander materiaal worden vastgelegd dat geschikt is om geschreven informatie te bevatten en weer te geven.
  • Cruciaal is dat een verklaring altijd te herleiden is tot de persoon die de verklaring uitte. Dit geldt voor alle verklaringen in alle verschillende vormen (bijvoorbeeld een verklaring op papier, een penning of een tatoeage).

Brief Klink 2010
De antwoorden van minister Schippers zijn geheel in lijn met hetgeen toenmalig minister Klink van Volksgezondheid in 2010 heeft aangegeven (reactie op motie Schermers inz. niet-reanimerenpenning).

Landelijk Protocol Ambulancezorg 8
Het LPA is in overeenstemming met het standpunt van de minister van VWS. De eisen m.b.t. een niet-reanimerenverklaring die genoemd zijn in het VLPA, zijn bedoeld als extra waarborgen/aandachtspunten om te beoordelen of de verklaring op de persoon herleidbaar is. Dit wordt in het FAQ overzicht behorend bij LPA8 nog verduidelijkt.

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem dan contact op met Wim ten Wolde, programmamanager Ambulancezorg Nederland, via w.tenwolde@ambulancezorg.nl

Vorig artikelToelichting: LPA8 protocol 10.8 Rookinhalatie / CO-intoxicatie
Volgend artikelAmbulance op busbaan Eindhoven wel of niet ?
Gijs Peteroff
Samen met een aantal beroepskrachten in de ambulancezorg draag ik graag bij aan een succesvol Ambulanceblog. Ambulanceblog is destijds opgericht om kennis tussen de individuele RAV'en te delen met andere RAV'en. Zo kan kwaliteit op grote schaal geborgd worden, zonder dat elke RAV afzonderlijk het wiel gaat uitvinden.