Home Algemeen Algemeen Hoe kan ACLS beter pré hospitaal…..

Hoe kan ACLS beter pré hospitaal…..

1900
13

Ken je dat?  Reanimatiemelding……en dan zit je daar achter het hoofd van de patiënt. Familie in rep en roer, masker ballon beademing; komt de borstkas omhoog of niet?  Je collega is borstcompressies aan het doen, zijn ze adequaat? De politieagenten staan klaar om het over te nemen. Maar jij wil een AMPLE, je wil defipads plakken, je wil een iv naald, je wil een tube, je wil een behandelbare oorzaak…….maar bovenal wil je misschien wel hulp….

De ambulanceverpleegkundige aan het hoofd van de patiënt is de baas en leider.

Dat is de stelling en zo wordt het, sinds jaar en dag, praktisch uitgevoerd in de pre-hospitale hulpverlening in Nederland.

Maar is het niet eens tijd voor iets anders?
Naast dat je de leiding hebt, heb je nog meer verantwoordelijkheden, uiteraard samen met je collega. Werkplekmanagement, airway, breathing, adequate BLS, snel defibrilleren, advanced airway management, intra-veneuze toegang, reanimatie medicatie, leiding nemen en geven, familie begeleiding, anamnese, voorgeschiedenis, medicatiegebruik, inschatting medische haalbaarheid van reanimatie, reversibele oorzaken en alles wat er nog meer op je afkomt.

Is het reëel om dit te verwachten van één iemand?

Uiteraard bij een tekort aan ”handen” is er geen andere optie en moet je roeien met de spreekwoordelijke riemen. Maar als die tweede auto er is……..kan het dan anders?

Masker ballon vs intubatie:
De nadruk van BLS ligt op het voorkomen van pauzes. Vaak is een intubatie een belemmerende factor. Het kost tijd en de winst is minimaal, enkele specifieke indicaties daargelaten. Indien masker ballon beademing goed gaat is er ventilatie en oxygenatie en geen directe noodzaak tot intubatie.

Intubatie is een trucje, echter wel een risicovol trucje. En als het geen directe noodzaak heeft kan je het ook uitstellen tot een ander moment, bijvoorbeeld bij ROSC.

IV toegang:
Het creëren van een intra veneuze toegang is een doel op zich. Hoewel er voor het toedienen van adrenaline nog steeds geen bewijs is, is het wel een onderdeel van het algoritme. Dus een snelle intra-veneuze toegang (of intra ossaal) is een belangrijk item. In de huidige werkwijze is dit vaak een taak van de 2de auto/verpleegkundige. Een terechte keuze maar zal het niet veel beter zijn als de 2de verpleegkundige daarna de rol van leider op zich neemt.

Stel je voor:
Je zit achter het hoofd van de patient, je controleer de airway en breathing. Je monitort de saturatie, de EtCO2, de compressies en jij zorgt ervoor dat er op tijd gewisseld wordt en dat de no-flow tijd zo minimaal mogelijk is. Samen met je collega (closed loop) controleer je het ritme, uiteraard met opgeladen electroden.

Je collega maakt een plan, een vervoersplan, een behandelplan. Vraagt de anamnese uit, behandeld de H’s en T’s en geeft voorbereidende opdrachten omtrent medicatie en handelingen.

Jij bent de BLS master en je collega die is de ALS master, samen een goede verdeling van taken je zorgt  samen voor de patiënt en zijn familie.

Wordt het niet eens tijd om in te zien dat je niet alles alleen kan……….

Wordt het niet eens tijd om ACLS naar een hoger niveau te tillen pre-hospitaal.

Concluderend denk ik dat het beter kan.

Vorig artikelUMCG Ambulancezorg over op zelfroosteren
Volgend artikelAmbulancezorg Fryslân verder als UMCG Ambulancezorg
Sinds 2002 ambulanceverpleegkundige in hart en nieren. Diverse uitstapjes gemaakt die allemaal leerzaam waren maar mijn hart ligt bij de pre-hospitale hulpverlening en het doorgeven van kennis door scholing. En niet geheel onbelangrijk elke dag weer leren van iedereen om mij heen. Persoonlijk credo "luister naar mensen, want van iedereen kun je leren" Momenteel werkzaam voor TMI (www.TMI-interim.nl) als ambulanceverpleegkundige, transplantatiecoördinator en Search and Rescue flight nurse.

13 REACTIES

 1. @Hans, dank voor jouw reactie. Het gaat er inderdaad om dat we kritisch blijven naar het eigen handelen en van daaruit proberen zaken te verbeteren. In mijn bescheiden ervaring denk ik dat dit voor heel veel zaken geldt en zeker niet alleen ACLS. Succes met jouw promotie, lees het graag ter zijner tijd.

 2. Beste Paul,

  Complimenten voor je blog. Reanimatie prehospitaal is een grote uitdaging voor iedereen vanwege de combinatie van de technische (handelingen) en niet-technische aspecten (CRM), onder tijdsdruk en onder vaak moeilijke omstandigheden. Naast het feit dat ik dit onderwerp erg interessant vind (ben bezig met promotie op gebied van luchtwegmanagement en beademing tijdens prehospitale reanimatie), wil ik een ander punt naar voren brengen; Jezelf afvragen of de huidige aanpak de meest optimale is, is de eerste stap naar verbetering van je eigen praktijk. Deze vraag op de website zetten zet anderen hopelijk ook aan tot het nagaan waar nog verbetering mogelijk is. Zo stel ik mij zelf ook regelmatig kritische vragen: om mezelf scherp te houden, waar nodig te verbeteren en zo de allerbeste zorg te geven voor mijn patienten. Als lezers n.a.v. je blog iets hebben bedacht om het nog beter te doen, dan is dat super. Als lezers geen verbeteringen kunnen bedenken op hun huidige werkwijze, zet dan de werkwijze op deze website, dan kan iedereen er van leren. Het gaat tenslotte om de patient. Als we door kritische vragen, het delen van kennis, het doen van relevant onderzoek en het integreren van praktijkervaringen de uitkomsten kunnen verbeteren, dan gaan we de goede kant op.

  met vriendelijke groet en respect voor jullie werk,
  Hans van Schuppen
  anesthesioloog(-intensivist), AMC
  Twitter: @HansvanSchuppen

 3. @Peet,
  Dank voor jouw reactie. Dit blog is, zoals ik al eerder aangaf, niet bedoeld om intubatie ter discussie te stellen. Mijn inziens gaat de opmerking die ik maak, over het tijdstip van intubatie en niet om de handeling. Het zekeren van de ademweg is absoluut een onderdeel van ACLS echter blijkt dat indien dit tijdens de reanimatie wordt gedaan er vaak sprake is van een lange “hands off” tijd, iets wat we moeten voorkomen ten behoeve van de patiënt.

 4. Ik ben het gezeur over de intubatie’s een beetje zat aan het worden.
  Zodra dit weer ter discussie komt lijkt het erop of het ineens in deze tijd een handeling is geworden welke bepaalde mensen , inclusief binnen mijn eigen dienst , niet meer kunnen uitvoeren.
  Landelijk zijn de LMA en I-GEL ook steeds populairder aan hert worden , onbegrijpelijk !!
  Er is maar 1 manier om de A te zekeren , de endotracheale tube !!

 5. Stof tot nadenken en discussie aangaande ACLS:

  Does advanced life support provide benefits to patients?: A literature review.
  Prehosp Disaster Med. 2005 Jul-Aug

  10 jaar oude studie maar blijkbaar nog steeds actueel.

  conclusie van de studie: Cardiac arrest studies show that ALS does not provide additional benefits over BLS-defibrillation care

 6. @Pieter,
  Dank voor jouw reactie! Ik beweer helemaal niet dat er geen indicaties bestaan die endotracheale intubatie noodzakelijk maken. Massale aspiratie, verdrinking, verdenking inhalatietrauma en ook logistieke problemen zijn zeker indicaties (en zo zijn er veel meer) om endotracheale intubatie uit te voeren. Mijn doel is om collega’s ervan bewust te maken dat intubatie niet het doel op zich is en dat er in veel gevallen wél gewacht kan worden met intubatie. Laten we eerlijk zijn, we intuberen weinig en de vraag die je jezelf kunt stellen is hoe bekwaam we hierin uiteindelijk zijn, dit zal per collega verschillen.
  Uiteindelijk gaat het om de patiënt, wat is het beste voor deze specifieke patiënt! Laten we alsjeblieft verantwoordelijk omgaan met de taak die we als ambulancehulpverleners hebben, namelijk de meest optimale zorg leveren onder (vaak) minimaal optimale omstandigheden.

 7. Ik herken mij ook niet in dit artikel. Ik ben het volkomen met Alfred eens.
  In onze regio kan het lang duren voordat er een 2e auto is. Nadat je als vpk 1e auto geintubeerd hebt, heb je de handen vrij. Je kunt de patient een iv /io medicatie geven en de vervoers klaar maken.
  Ik denk dat er een meerwaarde ligt in het snel vervoeren van de patient onder de autopuls/Lucas.
  Tijdens het verplaatsen van de patient (bijvoorbeeld vanaf boven) onder de Autopuls/Lucas ben ik blij als er een endotracheale tube inzit. Je hebt dan toch meer zekerheid in een vrij A.

 8. @Karin, de hulpverlening en geneeskunde ontwikkelt zich continue en het is juist de uitdaging om met de kennis die er is zo optimale zorg te geven aan patiënten. 20 jaar geleden was de zorg na een hartinfarct totaal anders dan vandaag de dag, was de zorg 20 jaar geleden slecht? Nee die was goed met de informatie, kennis en middelen die er toen waren. Echter met het verstrijken van de jaren is er een inzicht ontstaan hoe het nog beter kan en gelukkig kunnen de patiënten die vandaag een hartinfarct krijgen op deze nieuwe inzichten rekenen en wellicht denken we over 20 jaar hier weer anders over.
  Daarnaast wil ik opmerken dat dit een persoonlijk inzicht is, en denk ik dat het waardevol is om hierover met elkaar te discussiëren. Dit zou inderdaad kunnen op een besloten forum maar eerlijkheid en openheid is mijn inziens beter.

 9. Zeer gewaagd om als professional dit soort berichten op het net te plaatsen.
  U zegt in mijn beleving ( ik ben een leek ) , dat een patient tot nu mogelijk niet de zorg heeft gekregen waar deze recht op had.
  Heeft u zich gerealiseerd dat dit mogelijk reactie cq vragen op roept bij patiënten en eventuele nabestaanden ?
  dit soort discussies kunt u beter voeren in besloten professionele fora Van uw beroepsorganisatie.

 10. @Alfred, dank voor jouw reactie. Dit is een blog op basis van mijn persoonlijke ervaringen en mijn bescheiden ideeën over wat ik denk dat er beter kan. Een persoonlijke mening dus.
  Als je kijkt naar onderzoek dan is er binnen de ALS maar weinig bewijs. Eigenlijk is er alleen bewijs voor kwalitatief goede BLS en snelle defibrillatie. Desalniettemin is het binnen de ALS (in hospitaal) niet voor niks dat er een leider wordt aangewezen die buiten de casus staat en het proces van de reanimatie bewaakt en daarnaast een reversibele oorzaak probeert te vinden en behandelen.

 11. Ik herken me absoluut niet in dit artikel.
  Wanneer er rust in de casus is (in combinatie met autopuls/lucas) en je bent bekwaam in je handelingen zie ik het probleem niet.
  Is dit artikel geschreven op basis van persoonlijke ervaringen en/of onderzoek?

  Masker/ballon beademing geeft kans op maaginsufflatie met regurgitatie en aspiratie als risico. Overigens ben ik absoluut geen fan van een supraglottis device in geval van braaksel. Intubatie zekert de A

 12. Helemaal mee eens! Voorstel; focus alleen op BLS (en evt plaatsen Lucas oid) totdat 2e auto aanwezig is. Dan teamleader rol (procesbewaker) door 2e ambu vpk. 1e vpk aan het hoofd en brengt een supraglottisch device in. Chauffeur neemt beademing over en 1e vpk richt zich op iv/io toegang. Bij besluit tot vervoer en na 4xh/t ed overweeg luchtweg zekeren dmv ed tube. Leiders rol dus door vpk zonder taken aan de pt.

Reacties zijn gesloten.