Home Algemeen Academie voor Ambulancezorg Hoe bekend ben jij met incidenten met gevaarlijke stoffen?

Hoe bekend ben jij met incidenten met gevaarlijke stoffen?

1768
0

Een melding van een onwelwording, ja dat kan van alles zijn, maar als je bij het aanrijden hoort dat het om mogelijk een druglab gaat dan ben je toch wel wat voorzichtiger, ja hoe zit dat ook alweer?

De Academie voor Ambulancezorg biedt dit najaar voor het eerst de cursus ‘Incidenten met gevaarlijke stoffen (CBRN)’ aan. Incidenten met chemische, biologische, radioactieve of nucleaire (CBRN) stoffen verdienen expliciet aandacht en zorg doordat naast slachtoffers mogelijk ook hulpverleners en anderen worden blootgesteld aan de vrijgekomen stof. Zolang een gevaarlijke stof aanwezig is, kan de stof inwerken op het lichaam. Hierdoor verergert het (chemische) letsel en is het belangrijk dat de hulpverlener weet hoe te handelen om zichzelf en het slachtoffer te beschermen.

Defensie, Ambulance Amsterdam, RAV Brabant Midden-West-Noord en de Academie hebben gezamenlijk een uniek programma ontwikkeld voor deze cursus. Er wordt tijdens de cursus gebruik gemaakt van de faciliteiten van het Nationaal Training Centrum CBRN te Vught.
Wellicht denk je dat incidenten met gevaarlijke stoffen relatief weinig voorkomen. Onwelwordingen door bijvoorbeeld koolmonoxidevergiftiging en/of mestgassen, ongevallen waarbij brandstoffen vrijkomen komen echter regelmatig voor.

De deelnemers aan deze cursus leren hoe ze incidenten met gevaarlijke stoffen of gassen het beste kunnen benaderen, hoe te handelen in de zogenaamde ‘warm zone’ en hoe slachtoffers gedecontamineerd moeten worden. De informatie uit de Handreiking Kleinschalige decontaminatie wordt hierbij toegepast. In een indrukwekkend simulatiecentrum worden diverse scenario’s doorlopen om zo goed voorbereid te zijn op incidenten waarbij gevaarlijke stoffen of gassen voorkomen. Er is veel aandacht voor het hanteren van persoonlijke beschermende maatregelen en de bijbehorende aan- en uitkleedprocedure.
De cursus ‘Incidenten met gevaarlijke stoffen’ draagt bij aan bewustwording, begrip en inzicht rondom incidenten waarbij chemische, biologische, radioactieve of nucleaire (CBRN) stoffen betrokken zijn. Het volgen van deze cursus zorgt ervoor dat je op je eigen kennis en vaardigheden kunt vertrouwen wanneer er sprake is van een incident waar gevaarlijke stoffen of gassen bij betrokken zijn.
Een groep instructeurs heeft inmiddels als eerste deze cursus doorlopen. Zij zijn hierdoor goed voorbereid om deze cursus voor ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs te verzorgen. De reacties vanuit de groep waren onverdeeld positief. De locatie, de expertise van de trainers vanuit Defensie en het praktijkgerichte en actieve programma van de cursus werden ook enorm positief gewaardeerd.

Het is prettig dat we voor deze cursus gebruik kunnen maken van het trainingcentrum CBRN te Vught. Deze prachtige locatie is voorzien van alle benodigde hulpmiddelen om zo praktijkgericht mogelijk te trainen.
De kennis en vaardigheden die aangeleerd wordt tijdens deze cursus is een must voor alle ambulanceprofessionals!
Wanneer je interesse hebt de cursus ‘Incidenten met gevaarlijke stoffen (CBRN)’ te volgen, neem dan contact op met de opleidingscoördinator van je RAV.

Meer informatie over de cursus kun je vinden op de vernieuwde website van de Academie voor Ambulancezorg. Daar tref je ook informatie aan over andere post-initiële opleidingen die de Academie aanbiedt.

CBRN3 CBRN1

 

Vorig artikel“Volgens Protocol” genomineerd voor Gouden Kalf
Volgend artikelRAV Brabant MWN: Intubatie met video laryngoscoop
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.