Home Algemeen Algemeen Het zal je maar overkomen…. wees dan voorbereid op het tuchtrecht!

Het zal je maar overkomen…. wees dan voorbereid op het tuchtrecht!

2527
1

En dan valt er een envelop op je deurmat met een uitnodiging van het gerechtshof.

Slik, lichte paniek en wat nu…….?

Een angst van menigeen in de onze beroepssector. Wij zijn immers allen met goede bedoelingen aan het werk om zorg te verlenen aan onze medemens. En niet om ons ter verantwoorden bij het tuchtrecht. Waarom moet dan toch de rechter eraan te pas komen? Ik zal het een en ander uitleggen aan de hand van eigen ervaring en gevolgde scholing.

 

Als verpleegkundige val je onder de BIG-wetgeving. Een onderdeel van de wet BIG is het tuchtrecht.

Het doel van het tuchtrecht is Kwaliteit van de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg te bevorderen en te bewaken.

Jaarlijks worden er tussen de 100 en 150 klachten tegen verpleegkundigen ingediend bij de regionale tuchtcolleges voor de gezondheidszorg. Ongeveer 15 % van de klachten leidt tot een maatregel tegen een verpleegkundige.

Sinds 2012 worden berispingen en schorsingen, naast doorhaling, ook in het BIG-register openbaar gemaakt. De laatste jaren is een lichte toename te zien van het aantal klachten bij de tuchtcolleges.

De normen die aan het tuchtrecht hangen zijn;

 • BIG-geregistreerde mag niet tekortschieten in de zorg ten opzichte van de patiënt of diens naaste betrekkingen
 • BIG-geregistreerde mag niet handelen in strijd met een goede beroepsuitoefening van de individuele gezondheidszorg.

Deze beroepscode hangt samen met de professionele standaard, normen die invulling geven aan (specialistisch) verpleegkundig hulpverlenen. Denkend aan vakinhoudelijke regels, protocollen en richtlijnen, gedragsregels, normen uit wet- en regelgeving (WGBO) Mocht er een klacht zijn dan komt onze beroepscode om de hoek kijken, er wordt gekeken wat de relatie van de klacht in relatie van de beroepscode is.

Wie kunnen een klacht indienen?

 • Rechtstreeks belanghebbende (patiënt, familie, collega)
 • Opdrachtgever
 • Werkgever of bestuur van een instelling
 • Inspecteur van volksgezondheid
 • Zorgverzekeraar waarbij een beroepsbeoefenaar is ingeschreven.

Na het indienen van een schriftelijke klacht, zal er een vooronderzoek plaats vinden. Mocht dit leiden tot het tuchtcollege zal er een openbare zitting plaatsvinden. De raad gaat kijken naar feitelijkheden, eventueel raadplegen zij experts. Hierop zal naar enkele weken een uitspraak volgen.

De klacht kan ongegrond verklaard worden, anders zijn er maatregelen waar een tuchtrechter volgens het Nederlandse rechtssysteem één van kan opleggen.

 • Gegrondverklaring zonder oplegging van maatregel
 • Waarschuwing (niet in BIG-register zichtbaar)
 • Berisping (en de volgende maatregelen inclusief de reden zijn wel in BIG-register zichtbaar)
 • Geldboete (komt zelden voor)
 • Schorsing van ten hoogste 1 jaar
 • Gedeeltelijke ontzegging bevoegdheid
 • Doorhaling inschrijving BIG-register

Tuchtrechtsuitspraken bieden normen voor praktijk en stimuleren de beroepsgroep tot o.a. handreikingen.

Uitspraken bieden vaak interpretaties en verheldering/ verduidelijking op diverse artikelen in de beroepscode en daarmee op de professionele standaard.

Bijvoorbeeld; Hoe klaarmaken en toedienen van i.v. medicatie, hoe om te gaan met sociale media, geheimhoudingsplicht.

Wat kun jij als verpleegkundige doen om een klacht bij het tuchtcollege proberen te voorkomen:

 • Zorg dat je goed communiceert!
 • Schep juiste voorwaarden voor kwalitatief goede zorgverlening!
 • Luister goed naar patiënten en hun naasten: vraag stillen patiënten ook naar hun beoordeling van de zorgverlening!
 • Werk volgens de professionele actuele inzichten!
 • Ken de actuele handreikingen en richtlijnen (LPA8 / VLPA)!
 • Houdt kennis en kunde op peil! Maak dit ook aantoonbaar (scholing, kwaliteitsregister).
 • Wees altijd alert! Treed daadkrachtig op waar nodig.
 • Wees menselijk, open, betrokken, eerlijk, helder en duidelijk!
 • Neem je eigen verantwoordelijkheid voor goede kwaliteit van zorgverlening, ook al schiet de organisatie te kort!
 • Wees bewust van je beroepsgeheim!
 • Zorg dat je goed documenteert/rapporteert! Wat er niet staat, wordt beschouwd als niet gedaan!

 

Ook ik zelf heb mij al eens moeten verantwoorden voor de schillencommissie de stap voor het tuchtrecht. Ook al weet je zelf dat je goede zorg hebt geleverd, volgens de protocollen hebt gehandeld en goede documentatie hebt achter gelaten. Het is een beladen iets waar je zelf niet voor kiest. Het voelt vervelend, want je bent toch immers voor het inzetten van goede kwalitatieve zorg.

Mocht je toch de pech hebben wat is dan het belang bij een zitting:

Bereid je goed voor, spreek je situatie goed door. Zorg altijd dat je aanwezig bent, anders kun jij je niet verweren. Zorg dat je je handelen kunt verwoorden! Laat je bijstaan door een naaste collega en advocaat die verstand heeft van gezondheidsrecht! Zorg dat je kunt aantonen dat als er randvoorwaarden voor minimale kwaliteit van zorgverlening ontbreken, dat je dit hebt aangegeven bij je organisatie/management. Hoe emotioneel je ook geraakt bent door voor te moeten komen, schakel je emotie zoveel mogelijk uit. Alleen met feitelijkheden kom je een stap verder. Probeer die balans te zoeken, de situatie serieus te nemen en te relativeren.

Probeer een klacht voor te zijn en anders wees vooral voorbereidt. Wil je nog meer weten over het tuchtrecht specifiek voor de gezondheidszorg, of vind je het interessant om eens een uitspraak te lezen kijk dan op internet of de publicaties in vakbladen o.a. Ambulanceblog en V&VN magazine geeft dit onderwerp aandacht.

Klik hier voor een recente uitspraak.

 

Vorig artikelVolkswagen Amarok Ambulance voor Terschelling
Volgend artikelTeambuilding WAMPEX 2015 team Ambulancezorg Groningen
Gerda Boonstra
Met veel plezier schrijf ik op persoonlijke titel blogs. De verhalen kunnen gebaseerd zijn op waargebeurde verhalen, maar zullen in verband met het beroepsgeheim fictief zijn weergegeven. Ik schrijf verhalen met als doel collega's uit het vak te informeren en kennis te nemen van mijn ervaringen. In het dagelijks leven werk ik met veel passie en plezier bij Ambulancezorg Groningen. In 2000 ben ik begonnen in de acute hulpverlening als ambulanceverpleegkundige en ben inmiddels ook inzetbaar als OvDG. In 2015 heb ik daarnaast de forensisch verpleegkundige opleiding met succes afgerond, wat een leuke en nuttige verruiming was binnen mijn vak. Met mijn blogs laat ik jullie ook meekijken door mijn/een forensische bril in de acute hulpverlening.

1 REACTIE

 1. Ik heb enorme bewondering voor wat jij allemaal doet Gerda. Wat een groot hart heb jij voor de medemens, jij zet je in voor de volle 100%, misschien wel meer. Ik wens jou nog heel veel succesvolle jaren toe als hulpverlener op ieder vakgebied die jij uitoefend. Ik vind je een kanjer en ik ben trots je maar ook op alle hulpveners want zonder jullie…geen kans.

Comments are closed.