Home Algemeen Algemeen Het optreden van een ambulance bij IM (Incident Management)

Het optreden van een ambulance bij IM (Incident Management)

2355
0
Incident Management is de samenwerking tussen de hulpdiensten. Voor een goede samenwerking is het van belang inzicht te hebben in elkaars taken. Hoe sneller de diensten met de juiste informatie aangestuurd worden, hoe sneller het incident is afgehandeld en dat vermindert het risico op vervolgongevallen.

Waarschuwingsfase
De MKA meldt een incident op de auto(snel)weg.
Vraag de locatie en aanrijroute (files, gevaarlijke stoffen/windrichting).
Vraag of de politie aanrijdend is en of andere hulpdiensten aanrijdend zijn.

Aanrijfase/aankomst
U arriveert binnen 15 minuten op de plaats van het incident.

Veiligheid
Wanneer u als eerste aankomt, parkeer dan uw auto in fend-off positie op 100 meter vóór het incident.
Tref de eerste veiligheidsmaatregelen (de zes V’s) en trek een groene hes aan. U neemt de leiding over de ambulancetaken en u bent het  aanspreekpunt van uw dienst voor de andere diensten (1e wagen met groene lamp).
N.B. In deze situatie blijft niemand in de ambulance zitten.
Houd bij incidenten met vrachtwagens rekening met de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen:

 • blijf op 100 meter afstand;
 • houd de wind in de rug;
 • lees (met een verrekijker) de getallen op het oranje bord.

Wanneer u niet als eerste hulpdienst arriveert, parkeert u voorbij en in lijn met het incident. Zet zwaailicht en flitsers uit en informeer of uw  aanwezigheid noodzakelijk is. Zo niet, verlaat dan de plaats incident.

Actiefase
Zodra de tweede partij arriveert, neemt deze de bufferfunctie van de ambulance over en kan de ambulance voorbij en in lijn met het incident  geparkeerd worden.

Informatie
Wanneer u als eerste aankomt, geef dan aanvullende informatie aan de MKA over:

 • de exacte locatie van het incident;
 • de bereikbaarheid van de locatie;
 • het aantal en soort voertuigen, kunnen ze nog rijden/verplaatst worden en bijzonderheden als: auto aan andere zijde van geleiderail, in de sloot, onder aan een talud;
 • bij (vermoeden van) letsel, het aantal personen en de aard van het letsel;
 • risicofactoren: brand, gevaarlijke stoffen;
 • welke rijstrook/stroken geblokkeerd zijn;op welke rijstrook verkeersmaatregelen (kruis of snelheidsmaatregel) geplaatst zijn;
 • of bijzondere zorgverleners nodig zijn (politie, brandweer, Mobiel Medisch Team, OvDG);
 • bij een incident met een snelheid groter dan 80 km/u vraagt u om assistentie van de brandweer.

Hulpverlening
Voer triage uit: bepaal welk slachtoffer het eerst hulp nodig heeft.
Verleen hulp per slachtoffer:

 • behandel levensbedreigend letsel en voorkom verdere schade.
 • Bevrijd slachtoffer, in samenwerking met de brandweer.

Coördinatie
Overleg met politie, brandweer en Rijkswaterstaat over de zorgvuldige en efficiënte afhandeling van het incident (CTPI).
Overleg met de brandweer over de bevrijding van slachtoffers: de volgorde en de wijze van bevrijding.
Geef bij T1 aan in hoeveel minuten het slachtoffer bevrijd moet zijn, op basis van de conditie van het slachtoffer.

Overigetaken
Keuze van ziekenhuis en transport.
Informeer de politie naar welk ziekenhuis de slachtoffers gebracht worden.

Normalisatiefase
Als de ambulance signaleringsmaatregelen heeft aangevraagd, dan meldt de ambulance deze af bij de verkeerscentrale. Bij aanwezigheid van Rijkwaterstaat/ politie wordt de verantwoordelijkheid voor afmelding automatisch overgenomen.

Download hier de richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij verkeersincidenten

Download hier het rood – blauwe boekje over IM

bron: incidentmanagement.nl

Vorig artikelCPR-feedback via Corpuls3
Volgend artikelVeilige hulpverlening op de weg de IM app
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.