Home Algemeen Algemeen Het NVIC is altijd voor ons bereikbaar!

Het NVIC is altijd voor ons bereikbaar!

732
0

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) informeert (dieren-)artsen, apothekers en andere professionele hulpverleners over de mogelijke gezondheidseffecten en behandelingsmogelijkheden bij vergiftigingen. Het NVIC is hiervoor dag en nacht bereikbaar, zowel telefonisch (030 -274 8888) als via internet (www.vergiftigingen.info).

NVIC geeft informatie over de effecten en behandeling van vergiftigingen. In 2012 werd het NVIC 42.334 keer telefonisch geraadpleegd over acute vergiftigingen bij mens en dier. Vanwege het vitale belang is het NVIC 24/7 bereikbaar voor medische hulpverleners en overheidsinstanties, zowel via de telefoon als via de geheel vernieuwde website.

Acute vergiftigingen

Een acute vergiftiging wordt veroorzaakt door een kortdurende blootstelling aan een toxische stof. Aan de hand van patiënt- en blootstellingsgegevens maakt het NVIC een analyse van de te verwachten ernst van een vergiftiging. Door de registratie van gemelde vergiftigingsgevallen kunnen trends in de aard en ontwikkeling hiervan worden gesignaleerd.

Calamiteiten

Bij blootstellingen kan het gaan om individuele patiënten of om een calamiteit waarbij meerdere personen betrokken zijn. Voor de advisering bij calamiteiten is het NVIC ingebed in verschillende calamiteitenstructuren.

Onderzoek

Het NVIC doet uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar het gedrag van stoffen in het menselijk lichaam en de effecten die deze stoffen daar kunnen veroorzaken. Tevens wordt hierbij onderzocht of sommige personen meer gevoelig zijn voor een vergiftiging dan anderen. De kennis over vergiftigingen blijft door het verrichten van onderzoek up-to-date en de informatievoorziening optimaal.

Productinformatie

Om adequaat te kunnen informeren bij acute vergiftigingen met gevaarlijke producten is gedetailleerde productinformatie nodig (o.a. over de samenstelling). Bedrijven zijn wettelijk verplicht om deze informatie bij het NVIC aan te leveren. Het NVIC is daarnaast betrokken bij de harmonisatie van hoe de aanlevering van productinformatie (procedures en vereisten) in de EU behoort plaats te vinden.

bron: vergiftigingen.info

Vorig artikelHandboek C2000 Ambulancezorg 2014
Volgend artikelBetere dekking MMT Groningen
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.