Home Algemeen Algemeen Het ideale BOT

Het ideale BOT

2148
0

BOT, voor een aantal collega’s goed bekent, voor sommige helemaal niet. Of bekent onder de noemer COOT of TCO. Een opvangteam door collega’s wat je bijstaat na een traumatische ervaring. In de richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden (Trimbos en Impact), deze is onderaan dit item te downloaden, word gesproken over optimale ondersteuning voor geüniformeerden, om stress gerelateerde gezondheidsklachten en werkuitval zoveel mogelijk te voorkomen.

Waarom dit blog

Hoe ziet voor jou het ideale BOT eruit? En wil je hier een blog over schrijven.
Ehhh… Ja…
Dit naar aanleiding van een twitter bericht wat ik plaatste over een BOT avond in de regio Rotterdam.
Een blog schrijven, hoe doe je dat? Werkelijk geen idee. En nu met 1 POB rit al in de pocket, in afwachting op de volgende rit, zittend achter de computer op de ambulancepost, een begin gemaakt met schrijven.

Het ideale BOT

Zo zittend achter de computer, bedenk ik mij hoeveel keer ik een BOT gesprek heb gehad. Eigenlijk in de twaalf en half jaar dat ik op de ambulance werk maar één keer een echt gesprek, en dan nog niet eens voor mijzelf maar voor de collega waarmee ik dienst had. Wel ben ik een aantal malen na een inzet gebeld, door de dienstdoende BOT collega. Maar op de vraag of er een gesprek zou moeten plaats vinden, geantwoord met: “Nee, het is niet nodig dank voor het bellen”.
Maar heb ik dan geen stress? Of komen casuïstieken dan niet binnen? Jazeker heb ik stress, en casuïstieken komen soms snoeihard binnen. Maar waarom dan toch geen BOT gesprek?
Wel, tot nu toe ben ik in staat geweest, om met behulp van mijn eigen directe omgeving bestaande uit: familie, vrienden en collega’s de indrukwekkende gebeurtenissen te verwerken. Ook het mogen aanvaarden dat ik als hulpverlener geen superheld ben en hierop anticiperen, geeft rust en de ruimte om met emoties en beperkingen om te kunnen gaan. De achterban in mijn directe omgeving, en het bewust omgaan met mijn mogelijkheden en beperkingen is voor mij als ambulanceverpleegkundige tot nu toe het ideale BOT.

Of dit ook voor andere collega hulpverleners geldt? Dat is een vraag die onderzocht gaat worden door een BMH studente aan de Hoge School Utrecht.
Zij start een onderzoek wat de meerwaarde is van het BOT. Heb je ideeën, suggesties of ben je BOT-er en werkzaam bij ambulance, brandweer of politie. En wil je aan het onderzoek meedoen stuur dan een email met je naam, regio en functie naar info@tijdenruimte.com We nemen dan we contact met je op.

Op dinsdag 22 september aanstaande word in de themadag “Met balans meer mans” op de uitslag van dit onderzoek ingegaan. Als de uitkomsten van het onderzoek en de informatie van de themadag bekend zijn, zullen we hier op ambulanceblog.nl daarop terugkomen.

Vorig artikelSIGMA per 2016 vervangen
Volgend artikelUMCG Ambulancezorg, leidt de introductie van RDT’s Tempus Pro ™
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.