Home Algemeen Algemeen “Het betreft een incident code 30!”

“Het betreft een incident code 30!”

4605
0

Als er meldingen binnenkomen via 112 die vermoeden dat er sprake is van een groot incident met veel slachtoffers dan heeft de centralist van de meldkamer ambulancezorg (MKA) een krachtige tool tot zijn of haar beschikking die een groot gedeelte van de opschaling uit handen neemt. Op basis van de uitvraag van de melder kan de centralist met een paar toetsindrukken een stevige inzet bewerkstelligen. Hierdoor is er snel hulp ter plaatse en zijn aanvullende ambulances reeds onderweg.

Nog mooier is dat dit een landelijke werkafspraak is binnen MKA’s die ruimte laat voor regionale aanvullingen.
Daarnaast kan de procedure worden aangevuld met een alarmeringsysteem voor vrije instroom van extra medewerkers. Deze nieuwe wijze van werken komt voor het de Grootschalige Geneeskundige Bijstand die per 4 januari jl. in heel Nederland operationeel is. Drie belangrijke uitgangspunten zijn:

 • Iedereen in Nederland heeft recht op de juiste en snelle zorg, dus landelijke inzetafspraken
 • Niet afwachten op bericht van de eerste ambulance, maar op basis van scenario al opschalen
 • Niet lang behandelen op locatie maar zo snel mogelijk naar het ziekenhuis bij ernstig letsel

Om dit te realiseren zijn dus landelijke afspraken gemaakt en is het accent gelegd op snelle opschaling en snelle spreiding van de slachtoffers naar de juiste zorginstelling. En precies hierom heeft de centralist van de MKA een belangrijke rol. Want door de snelle inschatting en de juiste parserterm in GMS wordt een groot gedeelte van de inzet door automatische systemen bewerkstelligd.

Wat gaat er zoal automatisch via GMS bij parserterm “a code30” (*)

 • Inzetvoorstel voor 16 ambulances (eigen regio of Pariter)
 • Inzetvoorstel voor 2 MMT’s (via Pariter)
 • Alarmering OvDG (tweede OvDG gaat via GRIP1)
 • Alarmering leidinggevende MKA
 • GRIP 1 en alle daaraan gekoppelde functionarissen ambulance/politie/brandweer/bevolkingszorg
 • Alarmering calamiteitenvoertuig ambulancezorg (zie GGB tool)
 • Alarmering noodhulpvoertuig Rode Kruis (zie GGB tool)
 • Alarmering ICO/HAG (zie GGB tool)
 • Alarmering vrije instroom centralisten (zie GGB tool)
 • Alarmering vrije instroom ambulancemedewerkers en OvDG’s (zie GGB tool)
 • Voorstel tot alarmering buddy meldkamer tbv inventariseren MBC
 • Diverse hints en taken die de centralist kan afhandelen en kan overwegen

Veel meldkamers hebben daarnaast gekozen voor de GGBtool die ontwikkeld is door HeartsafeLiving BV uit Elburg.
Deze tool is gekoppeld aan GMS (LSIV) en draagt zorg voor de alarmering van de vrije instroom. Dit gaat helemaal automatisch, het proces hoeft niet gestart te worden door een centralist en kan dan ook niet vertraagd of vergeten worden. “Vrije instroom” zijn beroepskrachten of vrijwilligers die op het moment van het incident vrij zijn. Deze mensen worden ingezet om extra capaciteit te genereren en zo snel extra voertuigen en hulp onderweg te hebben. Immers, de reguliere capaciteit is bij een grotere inzet al snel ontoereikend.

In de GGBtool heeft de vigerende meldkamerregio alle gegevens van haar beroepskrachten en vrijwilligers opgenomen. Bij een inzet analyseert de GGBtool razendsnel welke inzet noodzakelijk is. De alarmering volgt direct op de mobiele telefoon of middels een app op de smartphone. Zo kan het systeem onmiddellijk zien welke medewerkers er binnen een bepaalde straal van de opkomstlocatie en/of het incidentadres aanwezig zijn. Deze mensen worden eerst opgeroepen middels een tekstbericht op het scherm van hun telefoon. Door te klikken op “Ja ik kom” of “Nee ik kom niet” weet het systeem binnen een minuut wie er komt en hoe lang dat duurt. Door een beproefd algoritme wordt er vervolgens gekozen voor een extra alarmering in grotere straal of -desgewenst- kan een juist te grote opkomst deels teruggetrokken worden. Zowel op de MKA als door leidinggevende is dat proces realtime te volgen. Voor de (loon)administratie achteraf bovendien een handig hulpmiddel.
Gebruikers van de speciaal ontwikkelde app kunnen er voor kiezen hun GPS-positie bij een alarmering te delen. Zo kan realtime in beeld worden gebracht wanneer voldoende capaciteit aanwezig is om een voertuig te laten uitrukken.
Zo wordt onnodig lang wachten op de laatste medewerker voorkomen en worden de meest efficiënte keuzes gemaakt.

Centralist heeft handen vrij voor belangrijke zaken dankzij de GGBtool:

 • Alarmering vrije instroom volautomatisch op basis van GPS
 • Additionele dienstroosterkoppeling voorkomt uitval ambulances vlak na de opschaling
 • Slim algoritme die volautomatisch alarmeert zodat precieze aantal medewerkers op de juiste plek zijn
 • Competentiegerichte alarmering (BLS, ALS, ACH, AVP, OvDG, centralist, ICO en HAG)
 • Ook de medewerkers noodhulpteams Rode Kruis kunnen zo gealarmeerd worden
 • Dynamische tekstberichten met dynamische instructie mogelijk
 • Ook gericht te gebruiken voor alarmering extra BLS-medewerkers ná het grote incident voor het wegrijden van besteld vervoer wat natuurlijk is blijven liggen
 • Grensoverschrijdend, naar keuze kan een regio haar medewerkers ook elders beschikbaar stellen
 • Realtime managementinformatie en additioneel te koppelen aan een automatisch gepusht vragenformulier
 • Werkt met SMS (zonder GPS) en met slimme app voor Android en IOS (met GPS)

Met deze tool is de centralist behoorlijk ontlast en worden er geautomatiseerd de juiste eenheden op de snelst mogelijke manier beschikbaar gemaakt. Dit is uiteraard zeer belangrijk omdat er vaak bij het opstarten van een groot incident veel wordt gevraagd van de medewerkers van de MKA.

 

(*) NB:
Niet alle regio’s en alle meldkamers hebben exact dezelfde werkwijze. Er kan een verschil in parserterm zijn. De outcome van een actie moet minimaal voldoen aan de landelijke uitgangspunten maar regionaal kunnen er wel aanvullingen zijn. In de noordelijke provincies bijvoorbeeld hanteren ze door de grotere afstand en relatief weinig mensen per vierkante kilometer andere inzetcriteria dan in dichtbevolkte gebieden waar (veel) meer ambulances beschikbaar zijn. Ook hebben sommige regio’s extra materieel zoals ambulance-touringcars en offroad ambulances.
Hoewel de GNK-c per 2016 niet meer bestaat geldt er in sommige regio’s nog een overgangsprocedure.

Vorig artikelWietmarscher innoveert met “SanSafe” hygiëne systeem
Volgend artikelPoint of care Troponine bepaling in de ambulancezorg
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.