Home Algemeen Algemeen Herziening opleiding OvDG: een update

Herziening opleiding OvDG: een update

1572
0

Het kwalificatiedossier, curriculum en examen van de officier van dienst-geneeskundig wordt herzien, het IFV legt in haar eigen nieuwsbrief op welke manier de herziening wordt uitgevoerd en op welke manier dit gevolg zal gaan hebben.

Er zijn drie werkgroepen opgericht: voor het kwalificatiedossier, het curriculum en het examen.
In alle werkgroepen zit een aantal vertegenwoordigers vanuit de veiligheidsregio’s. Ook hebben zich negen mensen vanuit de veiligheidsregio’s gemeld voor de meeleesgroep. De Academie voor GHOR en Opgeschaalde Zorg pakt de overall projectleiding op. Ook leveren we de projectleider voor de werkgroepen kwalificatiedossier en examen. De werkgroep die gaat over het curriculum wordt voorgezeten door een projectleider van het Netwerkcentrum. Het Netwerkcentrum is immers de uitvoerder van de opleiding. Alle werkgroepen kwamen in januari 2015 voor het eerst
bij elkaar.

In november 2014 is de veiligheidsregio’s gevraagd input te leveren voor de herziening. Vanuit de ervaringen met de opleiding en het examen en de inzet van OvD-G’s in de praktijk hebben zij immers relevante feedback om mee te  nemen. Acht regio’s hebben gehoor gegeven aan dit verzoek en hun input aangeleverd. Natuurlijk hebben wij ook de evaluatie-uitkomsten van de afgelopen jaren op een rij gezet. Deze vormen ook input voor de herziening.

Waarom herzien?
Wij hebben als beleid om onze scholingen elke vijf jaar te herzien. Als er eerder aanleiding is om te herzien, wordt besloten een kortere frequentie aan te houden voor een specifieke opleiding. Kleine, niet structurele wijzigingen worden jaarlijks naar aanleiding van de evaluatieresultaten doorgevoerd.
In het geval van de OvD-G draait de opleiding nu ongeveer zes jaar. Tevens zijn er inhoudelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de rol van de OvD-G. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van het hoofd publieke gezondheidzorg en hoofd acute gezondheidszorg binnen het crisismodel GHOR. Ook het opschalingsplan ‘RAV beter voorbereid’ is van belang om mee te nemen en de consequenties van het nieuwe concept Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB).
Uit de evaluaties van de opleiding komen ook verschillende verbeterwensen naar voren.
Bijvoorbeeld de wens om naast het motorkapoverleg ook als OvD-G te oefenen in het CoPI. Of dat de OvD-G nadrukkelijker op de hoogte is van wat de ACGZ, HIN GZ en HON GZ voor hen kunnen betekenen.

Planning
De OvD-G opleiding die gepland stond in het voorjaar 2015 is tijdelijk opgeschort. Wij gaan er van uit dat u uw mensenwilt laten deelnemen aan de herziene, up-to-date opleiding. Eind februari of begin maart 2015 hopen wij zicht te hebben op de hoeveelheid aanpassingen die in de opleiding en het examen aangebracht moeten worden. Dan kunnen wij inschatten wanneer wij de nieuwe opleiding kunnen laten starten. Wij doen de herziening liever goed, dan (te) snel of onvolledig.

Kwaliteit staat voorop
Het is de bedoeling om nog voor de zomervakantie een herziene OvD-G opleiding aan te bieden.
U kunt zich hier al voor inschrijven. Na de zomervakantie staat er ook een scholing gepland.
Daarvoor kunt u ook al deelnemers inschrijven.
Heeft u vragen over dit traject? Dan kunt u terecht bij Sanna Langerak e-mail sanna.langerak@ifv.nl

bron: IFV

Vorig artikelRAV Brabant Midden-West-Noord: Up to date blijven, scholing registreren in portfolio
Volgend artikelAmbulancekleding nieuwe stijl, nieuwe regelgeving en plan van eisen
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.