Home Algemeen Algemeen Herziene opleiding OvDG 2e helft 2015 van start

Herziene opleiding OvDG 2e helft 2015 van start

1103
0

Als Officier van dienst geneeskundig (OVD-G) geeft u leiding aan de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises. Wat betekent dit in de praktijk, wat wordt er van u verwacht en wat moet u kunnen? Tijdens de opleiding tot Officier van dienst geneeskundig (OVD-G) leert u alles wat u weten moet en traint u uw vaardigheden. ​

Voor wie is de opleiding Officier van dienst geneeskundig?

U werkt binnen de GHOR en bent geselecteerd voor de functie van Officier van dienst geneeskundig (OVD-G).​

Wat leert u?

U volgt een opleiding tot operationeel leidinggevende van de GHOR. Dit betekent dat u leiding geeft aan de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. De opleiding focust zich op drie kerntaken:

 • op het plaats incident leiding geven aan de geneeskundige hulpverlening
 • multidisciplinair samenwerken, onder andere in het motorkapoverleg en het commando plaats incident (COPI)
 • aan belangrijke stakeholders en besluitvormers over de geneeskundige hulpverlening rapporteren en adviseren​​

Om u optimaal voor te bereiden op uw functie als officier, staat een aantal competenties centraal tijdens de opleiding. U krijgt gedurende de hele opleiding coaching om deze competenties te versterken. Het gaat om de competenties:

 • leidinggeven
 • operationeel management
 • samenwerken
 • besluiten nemen
 • overtuigen​

Scholingsdata 2015

De opleiding en de proeve van bekwaamheid OvD-G zijn herzien. Vanaf juni 2015 bieden wij de herziene opleiding aan.

OvD-G 4
Start e-learning: oktober/november 2015

Scholingsdata 2016

OvD-G 1
Start e-learning: 15 februari 2016
Dag 1: 4 april
Dag 2: 18 april
Dag 3: 16 mei
Oefenweek + praktijktoets op vrijdag: 30 mei t/m 3 juni
Dag 4: 14 juni
Eindgesprek: 30 juni en 1 juli

OvD-G 2
Start e-learning: 16 mei 2016
Dag 1: 1 juli
Dag 2: 5 september
Dag 3: 21 september
Oefenweek + praktijktoets op vrijdag: 3 t/m 7 oktober
Dag 4: 31 oktober
Eindgesprek: 14 en 15 november

OvD-G 3
Start e-learning: 27 juni 2016
Dag 1: 19 september
Dag 2: 13 oktober
Dag 3: 8 november
Oefenweek + praktijktoets op vrijdag: 28 november t/m 2 december
Dag 4: 8 december
Eindgesprek: 19 en 20 december

Programma

De opleiding start met een intakegesprek om uw persoonlijke leerbehoefte, kennis en vaardigheden te bepalen. Op basis van eerder gevolgde opleidingen en ervaring kunt u vrijstellingen krijgen voor modules. Dit wordt in overleg met de cursuscoördinator tijdens het intakegesprek bepaald. Het totale programma bestaat uit vier blokken en dertien modules.

Blok 1: Context functie OvD-G

 • Crisisorganisatie
 • Taken en verantwoordelijkheden
 • Rijvaardigheid​

Blok 2: Leidinggeven aan de geneeskundige hulpverlening op plaats incident
–     Geneeskundige processen
–     Risicoanalyse en scenariodenken
–     Organieke- en functionele structuur geneeskundige keten

 • Crisisbesluitvorming (Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming (BOB))
 • Functioneel leiderschap
 • CBRNE / incidenten met gevaarlijke stoffen

Blok 3: Multidiscilinair samenwerken

 • Kolom- en crisispartners multidisciplinar
 • Multidisciplinair samenwerken binnen het motorkapoverleg
 • Multidisciplinair samenwerken binnen het CoPI

Blok 4: Rapporteren en adviseren

 • Managen van resources
 • Evalueren

Zie het tabblad examen voor meer informatie over de proeve van bekwaamheid en de onderdelen daarvan.

Studiewijze

U start de opleiding via e-learning. Er zijn vervolgens vier contactdagen en een verplichte oefenweek. U sluit de opleiding af met een praktijktoets en een eindgesprek.

bron: IFV

 

Vorig artikelPatiëntenvervoer door Defensiehelikopters verlengd
Volgend artikelRAV Gooi en Vechtstreek start proef met luchthoorn
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.