Home Algemeen Algemeen Herziene opleiding OvDG 2e helft 2015 van start

Herziene opleiding OvDG 2e helft 2015 van start

1059
0

Als Officier van dienst geneeskundig (OVD-G) geeft u leiding aan de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises. Wat betekent dit in de praktijk, wat wordt er van u verwacht en wat moet u kunnen? Tijdens de opleiding tot Officier van dienst geneeskundig (OVD-G) leert u alles wat u weten moet en traint u uw vaardigheden. ​

Voor wie is de opleiding Officier van dienst geneeskundig?

U werkt binnen de GHOR en bent geselecteerd voor de functie van Officier van dienst geneeskundig (OVD-G).​

Wat leert u?

U volgt een opleiding tot operationeel leidinggevende van de GHOR. Dit betekent dat u leiding geeft aan de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. De opleiding focust zich op drie kerntaken:

 • op het plaats incident leiding geven aan de geneeskundige hulpverlening
 • multidisciplinair samenwerken, onder andere in het motorkapoverleg en het commando plaats incident (COPI)
 • aan belangrijke stakeholders en besluitvormers over de geneeskundige hulpverlening rapporteren en adviseren​​

Om u optimaal voor te bereiden op uw functie als officier, staat een aantal competenties centraal tijdens de opleiding. U krijgt gedurende de hele opleiding coaching om deze competenties te versterken. Het gaat om de competenties:

 • leidinggeven
 • operationeel management
 • samenwerken
 • besluiten nemen
 • overtuigen​

Scholingsdata 2015

De opleiding en de proeve van bekwaamheid OvD-G zijn herzien. Vanaf juni 2015 bieden wij de herziene opleiding aan.

OvD-G 4
Start e-learning: oktober/november 2015

Scholingsdata 2016

OvD-G 1
Start e-learning: 15 februari 2016
Dag 1: 4 april
Dag 2: 18 april
Dag 3: 16 mei
Oefenweek + praktijktoets op vrijdag: 30 mei t/m 3 juni
Dag 4: 14 juni
Eindgesprek: 30 juni en 1 juli

OvD-G 2
Start e-learning: 16 mei 2016
Dag 1: 1 juli
Dag 2: 5 september
Dag 3: 21 september
Oefenweek + praktijktoets op vrijdag: 3 t/m 7 oktober
Dag 4: 31 oktober
Eindgesprek: 14 en 15 november

OvD-G 3
Start e-learning: 27 juni 2016
Dag 1: 19 september
Dag 2: 13 oktober
Dag 3: 8 november
Oefenweek + praktijktoets op vrijdag: 28 november t/m 2 december
Dag 4: 8 december
Eindgesprek: 19 en 20 december

Programma

De opleiding start met een intakegesprek om uw persoonlijke leerbehoefte, kennis en vaardigheden te bepalen. Op basis van eerder gevolgde opleidingen en ervaring kunt u vrijstellingen krijgen voor modules. Dit wordt in overleg met de cursuscoördinator tijdens het intakegesprek bepaald. Het totale programma bestaat uit vier blokken en dertien modules.

Blok 1: Context functie OvD-G

 • Crisisorganisatie
 • Taken en verantwoordelijkheden
 • Rijvaardigheid​

Blok 2: Leidinggeven aan de geneeskundige hulpverlening op plaats incident
–     Geneeskundige processen
–     Risicoanalyse en scenariodenken
–     Organieke- en functionele structuur geneeskundige keten

 • Crisisbesluitvorming (Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming (BOB))
 • Functioneel leiderschap
 • CBRNE / incidenten met gevaarlijke stoffen

Blok 3: Multidiscilinair samenwerken

 • Kolom- en crisispartners multidisciplinar
 • Multidisciplinair samenwerken binnen het motorkapoverleg
 • Multidisciplinair samenwerken binnen het CoPI

Blok 4: Rapporteren en adviseren

 • Managen van resources
 • Evalueren

Zie het tabblad examen voor meer informatie over de proeve van bekwaamheid en de onderdelen daarvan.

Studiewijze

U start de opleiding via e-learning. Er zijn vervolgens vier contactdagen en een verplichte oefenweek. U sluit de opleiding af met een praktijktoets en een eindgesprek.

bron: IFV