Home Algemeen Algemeen Handreiking Decontaminatie

Handreiking Decontaminatie

729
0

De landelijke Handreiking Decontaminatie beschrijft de wijze waarop slachtoffers die gecontamineerd zijn met een chemische, biologische of radioactieve stof (bij een kleinschalig of grootschalig incident), gedecontamineerd worden.

Sinds juni 2014 is de handreiking Kleinschalige chemische decontaminatie werkversie 1.0 in beheer bij het IFV. De nieuwe Handreiking Decontaminatie vervangt de Handreiking kleinschalige chemische decontaminatie en is ten opzichte van de vorige handreiking, naast chemische decontaminatie, uitgebreid met biologische en radioactieve decontaminatie en ziet ook toe op grootschalige incidenten.

De handreiking is onder voorzitterschap van het IFV tot stand gekomen dankzij de gezamenlijke inspanning van een expertgroep. Hierin waren de bij decontaminatie van slachtoffers betrokken partijen vertegenwoordigd: GGD GHOR Nederland, Nationale Politie, Brandweer Nederland, Ambulancezorg Nederland, Acute Zorgregio Oost, Veiligheidsregio Zeeland, Landelijk overleg coördinatoren bevolkingszorg en CBRN-steunpuntregio’s.

Evaluatie en review

Het uitgangspunt was de Handreiking kleinschalige chemische decontaminatie van november 2013. De expertgroep heeft die handreiking onder leiding van het IFV geëvalueerd. Er zijn aanpassingen en uitbreidingen gedaan en de Handreiking Decontaminatie is gereviewd.

De handreiking is bestemd voor de brandweer, politie, ambulancezorg/GHOR en gemeente/bevolkingszorg en biedt een richtinggevend handelingskader voor opleiding en praktijk. De uitgave heeft als doel om hulpverleners veilig en efficiënt met een (landelijk) handelingsperspectief op te laten treden en slachtoffers daarmee veilig, goed en snel te behandelen.

Landelijk handelingskader

Deze handreiking moet gezien worden als een landelijk handelingskader. Het juist toepassen van de handreiking is onder meer afhankelijk van de deskundigheid c.q. samenstelling van het hulpverleningsteam en de context waarbinnen gewerkt moet worden. De handreiking is daarom richtinggevend en biedt een maatgevend houvast bij opleiding en praktijkuitvoering. Het is aan de betrokken organisaties zelf, deze handreiking door te vertalen naar (mono) werkinstructie.

bron: IFV.nl

 

Vorig artikelIntroductie nieuwe Ambulance 2017
Volgend artikel“Cycling for Brains” Ambulancedienst ZHZ
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.