Home Algemeen Algemeen Handreiking Decontaminatie Werkversie 1.1

Handreiking Decontaminatie Werkversie 1.1

658
0

De landelijke Handreiking Decontaminatie werkversie 1.1 beschrijft de wijze waarop slachtoffers die gecontamineerd zijn met een chemische, biologische of radioactieve stof (bij een kleinschalig of grootschalig incident), gedecontamineerd worden.

Het uitgangspunt voor de Handreiking Decontaminatie was de Handreiking Kleinschalige chemische decontaminatie (werkversie, november 2013). Een groep inhoudelijk gemandateerde experts heeft die handreiking in 2016 en 2017 onder leiding van het IFV geëvalueerd, aanpassingen en uitbreiding voorgesteld. Dit heeft medio 2017 geresulteerd in publicatie van een nieuwe handreiking, zijnde de Handreiking Decontaminatie werkversie 1.0, 15 juni 2017. De Handreiking Kleinschalige Decontaminatie werkversie 1.0 uit 2013 is vervallen verklaard. In de expertgroep waren de bij decontaminatie van slachtoffers betrokken partijen vertegenwoordigd: GGD GHOR Nederland, Nationale Politie, Brandweer Nederland, Ambulancezorg Nederland, Acute Zorgregio Oost, Veiligheidsregio Zeeland, Landelijk Overleg Coördinatoren Bevolkingszorg en CBRN-steunpuntregio’s. Eind 2018 heeft het IFV de experts wederom geraadpleegd en vervolgens de handreiking geactualiseerd, met de Handreiking Decontaminatie werkversie 1.1 in januari 2019 als resultaat. De Handreiking Decontaminatie werkversie 1.1 vervangt de Handreiking Decontaminatie werkversie 1.0. Laatstgenoemde Handreiking Decontaminatie werkversie 1.0 is vervallen verklaard.

Doelgroep

De handreiking is bestemd voor de brandweer, politie, ambulancezorg/GHOR en gemeente/bevolkingszorg en biedt een richtinggevend handelingskader voor opleiding en praktijk. De handreiking heeft als doel om hulpverleners veilig en efficiënt met een (landelijk) handelingsperspectief op te laten treden en slachtoffers daarmee veilig, goed en snel te behandelen.

Landelijk handelingskader

Deze handreiking moet gezien worden als een landelijk handelingskader. Het juist toepassen van de handreiking is onder meer afhankelijk van de deskundigheid en/of samenstelling van het hulpverleningsteam en de context waarbinnen gewerkt moet worden. De handreiking is daarom richtinggevend en biedt een maatgevend houvast bij opleiding en praktijkuitvoering. Het is aan de betrokken organisaties zelf, deze handreiking door te vertalen naar (mono) werkinstructies.

Status Handreiking

Een handreiking is een publicatie die de status heeft van een adviserend kennisdocument. In een handreiking wordt organisatie- en/of toepassingsgerichte methodiek vastgelegd. Het gaat daarbij om leerervaringen en leerpunten, best practises, deskundigen-, beleids- en uitvoeringsadviezen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de Handreiking Decontaminatie? Neem dan contact met ons op via e-mail info@ifv.nl, onder vermelding van ‘Handreiking Decontaminatie werkversie 1.1’, 2019.

De Handreiking Decontaminatie heeft de status van werkversie: het is een dynamisch document dat periodiek zal worden geëvalueerd en waar nodig aangepast.

bron: IFV

Vorig artikelNevenwerkzaamheden nog verder ingeperkt?
Volgend artikelDraagproef nieuwe ambulancekleding; Zelfde vak, beter pak
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.