Home Algemeen Algemeen Handleiding bereikbaarheid hulpdiensten

Handleiding bereikbaarheid hulpdiensten

2824
0

Het veiligheidsburo’s Flevoland & Gooi en Vechtstreek hebben namens de gezamenlijke hulpdiensten zoals brandweer en politie geneeskundige hulpverleningsorganisaties een ‘Handleiding bereikbaarheid hulpdiensten‘ gemaakt.

De handreiking is bedoeld een hulpmiddel voor de adviseurs van de diensten en stedenbouwers en wegbeheerders.

Een van de knelpunten die daarin aangekaart worden betreft de toegang tot verblijfsgebieden. Die zouden volgens de handreiking beperkt in omvang moeten zijn, geen lange erftoegangswegen moeten hebben en beperkt remmende verkeersobstakels kennen. Eisen, die in ieder geval voor een deel, haaks staan op de uitgangspunten die verkeersveiligheidsdeskundigen hanteren.

Maar voor de hulpdiensten is het van belang dat verblijfsgebieden goed ontsloten zijn, aldus de handreiking. Een willekeurig adres in een verblijfsgebied dient vanaf een verkeersader binnen een gestelde tijd bereikbaar te zijn.

Uitgaande van de normtijden in het besluit veiligheidsregio’s is een tijd van één à twee minuten aan de orde.

In veel gemeenten zal de vastgestelde categorisering (Duurzaam Veilig) niet voldoen aan deze eisen. Een optie is om in dergelijke gevallen een gemeentelijk convenant voor ‘hulpdienstroutes’ vast te stellen en daar inrichtingseisen aan te verbinden, ladus de handreiking. Dergelijke routes zijn vaak de grotere wegen binnen een verblijfsgebied, waarvoor wel een 30 km/uur regime geldt.

Bij een aangepaste inrichting, bijvoorbeeld met voertuigvriendelijke elementen of een ruimere wegbreedte, kunnen deze wegen door de hulpdiensten toch worden beschouwd als vrije (betrouwbare en onbelemmerde) doorgang. Deze moeten in samenspraak met de hulpdiensten bepaald worden.

Naast de voorkeursroute moet een willekeurig adres vanaf een doorgaande verkeersader, via een tweede onafhankelijke route bereikbaar zijn. Dit is wenselijk, omdat niet gegarandeerd kan worden dat de voor de hand liggende route altijd bruikbaar is. Werkzaamheden, opstoppingen, fout geparkeerde voertuigen en het incident zelf kunnen dit onmogelijk maken.

Ook hier kan gekeken worden naar alternatieve mogelijkheden zoals bereikbaarheid via een fietspad of calamiteitendoorgang. Deze tweede onafhankelijke route mag afgesloten worden met een verwijderbare afsluiting om sluipverkeer tegen te gaan. De afsluiting mag enkel worden toegepast als de afsluiting regionaal is afgestemd en uniform is vormgegeven. Deze afsluiting moet bedienen zijn door alle hulpdiensten.

Download hier de “Handleiding bereikbaarheid hulpdiensten

Vorig artikelC2000, schakelen het hoe het waarom…..
Volgend artikelReportage: Amerikaanse ambulance, functioneel of luxe…
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.