Home Algemeen Algemeen Grote steden laten zorglandschap qua ambulancezorg veranderen

Grote steden laten zorglandschap qua ambulancezorg veranderen

3781
7

Het is dan zover, al vele jaren wordt er over gesproken maar het lijkt dichter bij dan ooit. Het zorglandschap in de ambulancezorg gaat veranderen. Meer differentiate zou de sleutel zijn voor met name de grote steden om aan de grote vraag voor ambulancezorg te kunnen voldoen.

Veel, heel veel oplossingen zijn reeds aangedragen, betere arbeidsvoorwaarden, meer doorgroeimogelijkheden, beter ouderenbeleid, triage systemen en meer voorlichting bij ketenpartners.

Het leidt alleen niet tot het gewenste resultaat. De vervoercapaciteit blijft achter op het aantal zorgvragen.

Er zijn te weinig gespecialiseerde verpleegkundigen te vinden die zich willen laten omscholen tot ambulanceverpleegkundige. De personele bezetting blijft dan ook een groot struikelblok.

Er lijkt in de grote steden verandering te komen, op initiatief van Ambulance Amsterdam is een voorstel in de maak om een pilot te gaan starten met medium care ambulances. Achter de schermen wordt hard gewerkt om een pilot te kunnen gaan starten.

Het systeem wat men voor ogen heeft lijkt in grote lijnen op het systeem waar mee wordt gewerkt in Engeland.

Een nieuw in te richten ambulancezorg systeem waarin (na adequate triage door MKA) zorg en vervoer op maat wordt gegeven. Hierbij valt te denken aan meer differentiatie in de voertuigen en kwalificaties van de zorgverleners:

 • een low care ambulance voor patiënten die geen of zeer weinig zorg nodig hebben.
 • medium care zorgvragen worden door nieuwe medium care ambulances uitgevoerd.
 • highcare ambulances voor situaties waarin sprake is of kan zijn van vitaal bedreigde functies.

De Rapid Responder krijg ook een andere rol in het geheel. Deze kan voortaan samen met een medium care ambulance een patient op ALS niveau behandelen en eventueel vervoeren. Op de momenten dat er geen ALS zorg (meer) nodig is kan de medium care ambulance het vervoer zelfstandig uitvoeren.

Omdat er in de grote steden een grote potentiële patiëntengroep in een stedelijk gebied woont kan de oplossing met de Rapid Responder qua aanrijtijden volstaan, zo beredeneerd men. Voor landelijke gebieden zou dit geen oplossing kunnen zijn.

Hierin is de Rapid Responder niet primair bedoeld voor het halen van statistiekdoelstellingen, zoals aanrijtijden.

Het wordt nu vooral een specialist in de vorm van een ambulanceverpleegkundige die de low en medium care ambulance kan ondersteunen met expertise wanneer dit nodig is. Een patient met een collum fractuur kan na het geven van pijnbestrijding veilig en comfortabel vervoerd worden met een low care of medium care ambulance.

Hoe de medium care ambulance er gaat uitzien qua competenties en beloning van de zorgverleners is nog niet bekend. Het is aannemelijk dat hiervoor een andere functiewaardering en beloning voor van toepassing is.

Op dit moment wordt gewerkt aan een voorstel voor de pilot, wanneer en of de daadwerkelijke pilot van start gaat is nog niet duidelijk.

Vorig artikelGeschillencommissie Ambulancezorg ontvangt weinig klachten over ambulancehulpverlening
Volgend artikelGHOR Academie stelt e-modules ter beschikking aan ambulancezorg professionals
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.

7 REACTIES

 1. Een logische en te verwachten ontwikkeling.
  Hoeveel procent van de ambulance ritten in de grote steden is nu echt nodig ? Hoeveel procent daarvan is echt serieus ALS werk ? Antwoord : ontzettend weinig , waarschijnlijk 5 – max 10 % van het rittenaanbod. Als je ziet waarvoor mensen tegenwoordig 112 bellen is dat ongelofelijk. Uitholling van het vak ? Ja , het intuberen bijvoorbeeld is bij een aantal rav-en geen eerste keus meer jammer genoeg. Iets minder hoog opgeleid petsoneel kan prima , kijk naar canada , daar mogen bls autos gewoon ook spoedritten doen en een reanimatie opstarten , als het echt spannend wordt kun je altijd hulptroepen inschakelen . Dit kan in nederland naruurlijk ook prima , maar in de landelijke regios met lange aanrijdtijden is die differentiatie niet wenselijk omdat het lang duurt voordat er een 2e als auto is of mmt . Over het geheel denk ik dat meer differentiatie prima zou kunnen , zeker in de grote steden .

 2. Met verbazing lees ik dit artikel.

  Ja er is een tekort aan personeel maar gaat dit nu de oplossing zijn?
  Ik zie de functie differentiatie in de gezondheidszorg alleen maar problemen met zich mee brengen. Kijk naar de verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Men weet niet meer wat men doet en de zorg is er alleen maar op achteruit gegaan.

  Nu in ambulance land het al tijden slechter gaat en het personeel harder weg loopt als binnen komt denkt men het wiel uit gevonden te hebben. Ja zeker op korte termijn zullen er vele in de rij staan om te solliciteren en zal de aanwas op de Medium Care ambulance groot zijn maar als er niets aan de CAO zal veranderen ben je hun ook weer zo kwijt..

  Met andere woorden kom nu eens met een oplossing die op alle fronten werkt en in geheel ambulance land.

 3. Het Artikel van Rutger Jongejan van 2 februari (“Personeelstekorten opvangen is één, behouden van gemotiveerde en tevreden medewerkers is goud”) geeft prima weer hoe op dit moment de vlag er bij hangt in het zorglandschap. Differentiatie in de ambulancezorg als oplossing voor een probleem dat de hele ketenzorg omvat, lijkt me niet juist.

 4. RAVU begint hier al op kort termijn mee, vanaf maart en april gaan er tientallen mensen in opleiding voor de medium care wagen.

 5. Met verbazing en irritatie heb ik bovenstaand artikel gelezen. Vooral dit stukje in het artikel:

  ‘Veel, heel veel oplossingen zijn reeds aangedragen, betere arbeidsvoorwaarden, meer doorgroeimogelijkheden, beter ouderenbeleid, triage systemen en meer voorlichting bij ketenpartners’.

  De arbeidsvoorwaarden zijn namelijk alleen maar sterk verslechterd de afgelopen 10 jaar, zeker t.o.v. de ziekenhuizen.
  Maatregelen t.a.v. ouderenbeleid kan ik niet benoemen, behalve dan dat ouderen geen nachtdiensten hoeven te doen, terwijl er alleen maar meer nachtdiensten bij komen.
  Triage systemen rammelen aan alle kanten. Schaarse ambulances worden op basis van triage systemen naar hulpverleningen gestuurd, waar vroeger geen ambulance naar toe zou zijn gegaan. De voorlichting aan ketenpartners lijkt niet aan te slaan, allerlei ketenpartners doen juist steeds meer een beroep op ons, omdat zij geen capaciteit hebben en wel goed voor zichzelf zorgen.

  Kortom, het lijkt er eerder op alsof AZN bewust heeft geprobeerd om de tekorten aan ambulanceverpleegkundigen op te laten lopen, om nu de vrije hand te hebben in het differentiëren van de zorg. Met alle grote nadelen van dien voor de patiëntenzorg.
  Nog niet zo lang geleden waren wij trots op ons unieke ambulance systeem in Nederland ten opzichte van vele landen in Europa. Zie ook artikelen op deze site. Het duurt niet lang meer, of we kunnen daar niet meer trots op zijn.

 6. Het oplossingsgericht denken is zeer te prijzen, maar er wordt keer op keer voorbij gegaan aan de reden van de tekorten. Waarom zijn er geen gespecialiseerde verpleegkundigen die het Ambulance werk willen gaan doen?
  In mijn beleving valt dit probleem in twee delen uiteen; waardering en aanwas.

  Waardering is al genoeg over geschreven, het feit blijft dat bij de invoering van de landelijke ambulance CAO we met zn allen hebben zitten slapen en dat bij ingang in 2011 onze lonen zijn geïndexeerd op 2008 en we dus drie jaar achter lopen op de ziekenhuizen en we maar geen kans zien om een vuist naar de werkgevers te maken om dit recht te trekken. Zo lang een gespecialiseerd verpleegkundige er financieel op achteruit gaat voor werk waar meer van hem (haar) wordt verwacht blijft dat deel van de motivatie ontbreken.

  Aanwas is het tweede probleem. Sinds de afschaffing van de Inservice Opleiding voor A verpleegkundigen is de kwaliteit van de gediplomeerd verpleegkundige achter gebleven en daarmee ook de potentie voor doorstroom naar de gespecialiseerde afdelingen. het is niet voor niets dat SEH, IC en CCU afdelingen schreeuwen op nieuwe kandidaten, maar de aanwas blijft eenvoudig achter met als gevolg dat het potentiële aanbod wat doorstroomd naar de ambulance ook achter blijft. Dit probleem is veel lastiger op te lossen daar terug draaien van de opleidingen naar Inservice ipv BOL en BBL onmogelijk lijkt. Persoonlijk zou ik het niet weten, maar functie differentiatie komt op mij over als uitholling van ons mooie vak.

Reacties zijn gesloten.