Home Algemeen Algemeen Geneeskundige combinatie blijft tot eind 2015 operationeel

Geneeskundige combinatie blijft tot eind 2015 operationeel

1777
0

De geplande invoering van het nieuwe model voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand op 1 januari 2015 wordt uitgesteld tot het einde van dat jaar. Dat is op voorstel van de stuurgroep GGB besloten in de Raad van DPG’en van 2 november jl. en onderschreven door de bestuursadviescommissie GHOR van het Veiligheidsberaad. Het ontwikkelen en invoeren voor een nieuw model grootschalige bijstand kost meer tijd, zoals blijkt in het bericht daarover. De stuurgroep GGB heeft op 18 oktober 2013 alle mogelijkheden voor het verlengen van de inzetperiode op een rij gezet.

Uiteindelijk is gekozen voor een verlenging van de operationele inzet van de GNK-c met maximaal een jaar.

Hoewel een langere verlenging technisch mogelijk is en inpasbaar te maken is in het vervangingscyclus van de gebruiksmaterialen, is die optie niet gekozen. De organisatorische en huisvestelijke problemen voor stalling van beheer van het materiaal en de inspanningen om het aantal Sigma-leden op peil te houden gaan anders zwaar wegen. Een jaar wordt voldoende geacht om de ambitie voor het nieuwe inzetconcept neer te kunnen zetten. Dat betekent dat het nieuwe model voor GGB eind 2015 ingevoerd kan worden. Voor de regio’s heeft dit tot gevolg dat ze de GNK-c een jaar langer in moeten zetten voor grootschalige geneeskundige bijstand. In de Raad van DPG’en is opgeroepen om de benodigde middelen in de begroting beschikbaar te houden. Wel is opgemerkt, dat daar waar organisatorische knelpunten ontstaan, voorkomen moet worden dat onevenredige inspanningen nodig zijn om de inzetbaarheid op peil te houden. Gevraagd is om in samenwerking tussen regio’s dan te zoeken naar
pragmatische oplossingen voor de operationele inzetbaarheid. De Klankbordgroep GNK is gevraagd om eventuele regionale knelpunten in kaart te brengen en oplossingen te zoeken.

Het huidige systeem voor geneeskundige bijstand, de Geneeskundige Combinatie (GNK-c), is in 1998 ingevoerd om een naadloze overgang van kleinschalige naar grootschalige hulpverlening mogelijk te maken. Dit aanvullende systeem voor geneeskundige bijstand sluit niet goed genoeg aan bij de huidige werkwijze in de acute zorg. Ook is er sprake van gewijzigde wettelijke verantwoordelijkheden van partijen in de geneeskundige keten. Daarnaast bereikt de GNK-c het eind van de technische levensduur. Daarom is er de afgelopen anderhalf jaar een nieuw inzetmodel voor grootschalige geneeskundige bijstand (GGB) ontwikkeld. Dit model gaat vanaf 2016 de GNK-c vervangen. Het model is gebaseerd op drie modelmatige pijlers die uitgewerkt zijn in de notitie ‘Uitgangspunten van de aanbevelingen op hoofdlijnen’

bron: GHOR Nederland

Vorig artikelBoekentip: Ambulancezorg zonder grenzen [gratis download]
Volgend artikelHandverzorging, wees je ervan bewust
Gijs Peteroff
Samen met een aantal beroepskrachten in de ambulancezorg draag ik graag bij aan een succesvol Ambulanceblog. Ambulanceblog is destijds opgericht om kennis tussen de individuele RAV'en te delen met andere RAV'en. Zo kan kwaliteit op grote schaal geborgd worden, zonder dat elke RAV afzonderlijk het wiel gaat uitvinden.