Home Algemeen Algemeen GHOR HM: Geneeskundige zorg bij incidenten gevaarlijke stoffen

GHOR HM: Geneeskundige zorg bij incidenten gevaarlijke stoffen

1162
0

De werkwijze binnen de geneeskundige hulpverlening, van plaats incident tot opvang in het ziekenhuis, voor slachtoffers die in aanraking zijn gekomen met gevaarlijke stoffen wordt binnenkort vastgesteld in het Regionaal Overleg Acute Zorg regio West. Vooral de raakvlakken waar meer partijen met elkaar in hetzelfde proces samenwerken zijn beschreven.

Doel van het beschrijven is slachtoffers overal binnen de geneeskundige hulpverlening te kunnen herkennen (identificatie, classificatie). Te weten wie geïnformeerd (opschaling, alarmering, inzet en afschaling bij chemische besmetting) moeten worden en om hulpverleners veilig te laten werken. Deze werkwijze wordt ook met partners in de Veiligheidsregio Hollands Midden afgestemd.

Totstandkoming
In september 2013 heeft het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) regio West de werkwijze voor ziekenhuiszorg bij patiënten met blootstelling of besmetting van gevaarlijke stoffen al vastgesteld. Over de werkwijze voor ketenopvang vanaf plaats incident kon, in afwachting van een multidisciplinaire handreiking, nog niet worden geadviseerd. In januari 2014 hebben Brandweer Nederland, Nationale Politie, GGD/GHOR Nederland, Ambulancezorg Nederland en het Veiligheidsberaad hun akkoord gegeven aan een werkversie ‘Handreiking Kleinschalige Chemische Decontaminatie’. Het ROAZ regio West heeft daarna de implementatie van de handreiking voor de geneeskundige keten opgepakt. Hierbij is samengewerkt met GHOR Haaglanden, ziekenhuizen, huisartsen(posten), Regionale Ambulance Voorzieningen, Meldkamers ambulancezorg uit beide regio’s.

bron: GHOR HM

Meer informatie in een eerder artikel: CBRN veiligheid binnen de ambulancezorg