Home Algemeen Algemeen GGD neemt beleidsverantwoordelijkheid van GHOR Hollands Midden over

GGD neemt beleidsverantwoordelijkheid van GHOR Hollands Midden over

1210
0

Per 1 januari 2014 is de GHOR Hollands Midden niet langer verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding van de geneeskundige processen medisch milieukunde, infectieziektebestrijding, gezondheidsonderzoek en psychosociale hulpverlening. De GGD neemt deze beleidsverantwoordelijkheid over. De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) wordt verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en –uitvoering van de acute gezondheidszorg.

In de Wet veiligheidsregio’s is geregeld dat de organisatie die verantwoordelijk is voor de dagelijkse uitvoering van taken dit ook onder crisis- en rampenomstandigheden is. De GGD en RAV zijn verantwoordelijk voor de publieke en acute gezondheidszorg en worden dat nu ook onder crisisomstandigheden. De GHOR blijft als geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, verantwoordelijk voor:

  • coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening
  • advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.

Partners van de GHOR in de zorg (ziekenhuizen, huisartsen e.a.) en veiligheid (politie, brandweer, gemeenten e.a.) merken niets van de overgang. De samenwerking van de GHOR met de GGD en RAV wordt door de overgang van de processen nog hechter.

Verantwoordelijkheid GHOR Hollands Midden
De GHOR werkt eraan mee dat slachtoffers onder alle omstandigheden goede zorg krijgen. Dit doet de GHOR door ervoor te zorgen dat zorginstellingen goed met elkaar (kunnen) samenwerken en in nauwe relatie met de partners in de Veiligheidsregio: brandweer, politie en gemeenten. Deze zorginstellingen zijn alle organisaties die zich met geneeskundige hulpverlening bezighouden: ziekenhuizen, ambulancedienst, huisartsen, verpleeg- en verzorgingshuizen, apotheken e.d. De regiefunctie van de GHOR bestaat uit het bewaken (namens het openbaar bestuur) van de mate waarin de zorginstellingen zijn voorbereid op hun taak tijdens rampen en crises en het eventueel doen van verbetervoorstellen.

Tijdens een ramp of crisis is de GHOR verantwoordelijk voor de leiding en coördinatie van de geneeskundige keten en voor informatiemanagement binnen deze keten. De GHOR beschikt over een aantal operationele functionarissen die 24/7 inzetbaar zijn.

Een taak van de GHOR is ook om, samen met brandweer en politie, overheden (vooral gemeenten) gevraagd en ongevraagd te adviseren over risicobeheersing. Risicobeheersing is het verminderen van de kans op het ontstaan van incidenten en van (volg)schade en het optimaliseren van mogelijkheden voor zelfredding en hulpverlening.

bron: ghorhm

Vorig artikelHoe klik jij? onderzoek gebruik schoudergordels / gordels patient in…..
Volgend artikelErgoFilm ambulancezorg op ambulanceblog.nl
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.