Home Algemeen Algemeen Gewondenkaart wordt per 1 oktober 2018 vervangen

Gewondenkaart wordt per 1 oktober 2018 vervangen

1952
0

Zoals wij al eerder in een sneak preview op ambulanceblog lieten weten wordt dit jaar de gewondenkaart vervangen. Officieel per 1 oktober maar nog niet elke RAV heeft ze in gebruik genomen.

Wat gaat er veranderen?
Op basis van analyse van de registratiebehoeften, de beschikbare registratiemiddelen en testervaringen wordt de nationale gewondenkaart vervangen door Triage slapbands (gekleurde polsbanden) voor het aangeven van de triageklasse en eventuele registraties op de plaats van het incident. Alle overige registraties worden bij transport van het slachtoffer vermeld op het normale (digitale) ritformulier. Ook op de T3-verzorglocatie wordt aangaande de registratie aangesloten op de bestaande werkwijzen. Hiervoor is samen met het Nederlandse Rode Kruis een slachtofferregistratieformulier ontwikkeld op basis van de SBAR-methode.

Ten aanzien van de triageklasse T4 (niet te stabiliseren) komt er geen wijziging van beleid: het LPA 8.1 gaat niet uit van een triageklasse T4. De werkgroep heeft hier de risico’s en de organisatie voor T4-slachtoffers ter plaatse afgewogen tegen het eventueel positief effect op de zorg aan T1-slachtoffers. Wel wordt van de arts mobiel medisch team (MMT) verwacht dat in de prioritering van behandeling en afvoer van T1-slachtoffers de overlevingskans wordt meegewogen.

De Inspectie Justitie en Veiligheid (VenJ) en de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) adviseerden in 2014 een evaluatie van de nationale gewondenkaart. Dit advies sloot aan bij de behoefte vanuit de ambulancezorg om het gebruik van de gewondenkaart te herzien. De werkgroep Slachtofferregistratie, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg (NVMMA), GGD GHOR Nederland, het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), het Nederlandse Rode Kruis (NRK), het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en de Kennisgroep opgeschaalde ambulancezorg hebben onder leiding van Ambulancezorg Nederland (AZN) het advies slachtofferregistratie uitgebracht. Het advies is geaccordeerd door de NVMMA, de ledenvergadering van AZN en is vastgesteld binnen de stuurgroep Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB).

Zie hieronder de animatie beschikbaar gesteld door AZN.

Vorig artikelTussen wal en schip
Volgend artikelAmbulance Amsterdam trots op trainingen Wees Voorbereid 2.0
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.