Home Algemeen Geslaagde Themabijeenkomst over Tuchtrecht

Geslaagde Themabijeenkomst over Tuchtrecht

855
0

Ambulancezorg Nederland organiseerde op 28 november jl. een themabijeenkomst voor het middenkader over het onderwerp tuchtrecht. Circa 18 belangstellenden reisden af naar Bilthoven en namen deel aan deze interactieve bijeenkomst.

Tijdens deze laatste themabijeenkomst van 2013 stond zowel de juridische kant als de uitwisseling van ervaringen op het gebied van de begeleiding van betrokkenen tijdens een tuchtzaak centraal. Reyer Caderius van Veen verzorgde een bijdrage over de theorie en de jurisprudentie op dit terrein. Sinds 2002 is Reyer Caderius van Veen werkzaam in de advocatuur en hij heeft zich onder andere toegelegd op het gebied van het Gezondheidsrecht. Een medisch manager uit de sector was bereid gevonden om een praktijkcasus toe te lichten, waarbij werd ingezoomd op de impact van een dergelijke situatie en de begeleiding van de medewerker en andere betrokkenen. Deze bijdragen gaven aanleiding om ook andere ervaringen uit de praktijk te delen.

AZN-themabijeenkomsten voor middenmanagement

AZN organiseert vier keer per jaar een themabijeenkomst voor het middenmanagement. Met deze themabijeenkomsten wil AZN het middenmanagement relevante informatie aanreiken. Ook wil de brancheorganisatie hen de mogelijkheid bieden elkaar te ontmoeten, zodat de middenmanagers onderling kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.

Meer informatie?

Hebt u naar aanleiding van dit nieuwsitem vragen, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Betty van der Roest, programmamanager AZN, via b.vanderroest@ambulancezorg.nl.