Home Algemeen Algemeen Geneeskundig trainingscentrum Zuidkamp

Geneeskundig trainingscentrum Zuidkamp

1131
0

Oefenen en trainen is van alle tijden, in veel oefeningen zal vooral de multidisciplinaire samenwerking worden beoefend, in bijna elke evaluatie komt naar voren dat de communicatie beter zou moeten, communicatie tussen de eigen deelnemers, maar ook de communicatie / overdracht naar ketenparters, zoals SEH’s en huisartsen.

Sinds enige tijd is er in Hengelo een nieuw geneeskundig trainingscentrum geopend, in dit geneeskundig trainingscentrum kan er realistisch worden geoefend, bijna alles is mogelijk.

De wet schrijft voor dat ziekenhuizen en huisartsen zich moeten voorbereiden op rampen.
Iedere keer hoorden we, dat ze dit moeilijk konden, aangezien er altijd patiënten op de SEH liggen en dus de primaire processen verstoord worden door de oefening. De oefeningen die aangeboden werden waren papieren oefeningen en hadden weinig van doen met realisme.
De GHOR Twente gaan onderzoeken wat dan de wensen waren en deze gaan inventariseren, uiteraard samen met onze ketenpartners, de ziekenhuizen en met de huisartsen. Het geneeskundig trainingscentrum Zuidkamp is op die manier ontstaan, daarnaast is een samenwerking aangegaan met het reeds op het vliegveld aanwezige brandweer oefencentrum.

Geneeskundig trainingscentrum Zuidkamp
In het geneeskundig centrum kunnen dus huisartsen en ziekenhuizen hun processen oefenen voor de grootschalige hulpverlening, dit kunnen ze onafhankelijk van elkaar, maar ook samen, of met brandweer of politie.

De samenwerking is er met het brandweer oefencentrum dat verderop op het vliegveld is gesitueerd. Hier is de ruimte om scenario’s op te bouwen. Je kunt het zo gek niet bedenken of het kan gerealiseerd worden. De ‘ knal’ is op het oefencentrum van de brandweer, de geneeskundige keten gaat lopen vanaf de eerste ambulance, dit kan dus nu tot en met het ziekenhuis of de nevenketen van T3 naar de huisartsenpost.

In het trainingscentrum bestaat de SEH volledig uit 10 kamer met flexibele wanden, op het brandweer oefencentrum kan in overleg met het geneeskundig trainingscentrum worden geoefend met bijvoorbeeld CBRN, instortingen, neerstortende vliegtuigen, werken op hoogte, patiënten reanimeren in een hoogwerker, snelweg ongevallen, ongevallen met gevaarlijke stoffen, ongevallen bij een tankstation of ongevallen in een put.

Realistisch tijdspad
Het oefencentrum ligt op 2,5 km afstand van het brandweer oefencentrum, en er kan daarom realistisch worden geoefend met het vervoer van patiënten
Voor de OvDG betekend het dat hij niet zoals nu gebeurt fictief zijn gewonden kan laten afvoeren, voor de HGN kan ook zijn taak realistisch beoefend worden, ook de meldkamer of CGV kan deelnemen aan de oefening.
Bij verdere opschaling in het oefen scenario kan ook de  SIGMA ( zolang die nog bestaan in de huidige vorm) , de ambuteams en MMT worden betrokken.

Multi of mono-disiplinair
De scenario’s kunnen alleen voor de geneeskundige keten georganiseerd worden, maar ook met de multi partners zoals politie en brandweer.
Uiteraard zijn er ook ETS oefeningen mogelijk en trainingen, denk aan eerste auto trainingen, waarbij de specifieke triage wordt beoefend.

Bijna alles is mogelijk
In het oefencentrum is bijna alles in overleg mogelijk.
De GHOR Twente vind het belangrijk dat er niet `zo maar` oefeningen worden aangeboden, veel aanvragen zijn nog groter dan groot, terwijl de mensen daar nog niet voldoende getraind voor zijn. In overleg zal de GHOR Twente een ander scenario opstellen waar meer leer rendement uit te halen is.

Meer informatie is te vinden op deze pagina

Vorig artikelBuitenlandvervoer, een speciale tak binnen de ambulancezorg
Volgend artikelGHOR Haaglanden klaar voor NSS
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.